Novinky

Valná hromada členů AHR ČR

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 10.11.2017
Naše stanoviska

Vážení členové AHR ČR,

zveme vás na jednání Valné hromady AHR ČR, které se uskuteční 1.prosince 2017 od 16.50h v hotelu NH Coleection Olomouc Congress. Materiály k jednání budou uloženy v členské části webu před konáním VH.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní M.Jaklovou - jaklova@ahrcr.cz

Program jednání VH níže

 

 

P R O G R A M :

Valnou hromadu řídí: J. Vaculka

 

16:50 – 16:55             Zahájení Valné hromady a schválení jejího programu

16:55 – 17:00             Volba pracovních komisí  - Mandátová komise; Návrhová komise

17:00 – 17:10             Zpráva o činnosti AHR ČR za období od poslední Valné hromady

17:10 – 17:15             Zpráva Kontrolní a revizní komise a Schválení Zprávy o hospodaření a řádné účetní závěrce za rok 2016

17:15 – 17:25             Plán činnosti AHR ČR v roce 2018

17:25 – 17:30             Schválení Plánu činnosti AHR ČR v roce 2018

17:30 – 17:40             Předběžná zpráva o hospodaření AHR ČR v roce 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 a Schválení rozpočtu

                                   na rok 2018

17:40 – 17:45             Zpráva Mandátové komise o počtu platných hlasů              

17:45 – 17:50             Návrh usnesení Valné hromady AHR ČR

17:50                          Závěr Valné hromady

Staňte se členem asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?  

Novinky

Valná hromada členů AHR ČR

10.11.2017
Naše stanoviska

Vážení členové AHR ČR,

zveme vás na jednání Valné hromady AHR ČR, které se uskuteční 1.prosince 2017 od 16.50h v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Materiály k jednání budou uloženy v členské části webu před konáním VH.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní M.Jaklovou - jaklova@ahrcr.cz

Program jednání VH níže