Novinky

Žádost o bližší informace k dodržování některých ustanovení Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 9.3.2017
Naše stanoviska

Vážený pane ministře,

v souvislosti s blížící se účinností Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek (dále jen „Protikuřácký zákon“) se na Vaše ministerstvo, jakožto
předkladatele návrhu Protikuřáckého zákona, obracíme s žádostí o stanovisko k jeho
vybraným ustanovením uvedeným níže. Ze strany členů naší asociace zaznamenáváme již
nyní, několik měsíců před nabytím účinnosti Protikuřáckého zákona, četné dotazy týkající se
některých ustanovení Protikuřáckého zákona resp. způsobu, jakým má být zajištěno jejich
dodržování v praxi.

Celý text najdete zde:  17-03-07-dotaz-ministerstvo-zdravotnictvi-k-protikurackemu-zakonu

Staňte se členem asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?  

Novinky

AHR na Česko - Ruské konferenci

16.5.2018
Tiskové zprávy

AHR ČR se ve čtvrtek 17. května zúčastní spolu se zástupci svých členů jednání Česko – Ruské konference, jejímž cílem je propojit subjekty služeb cestovního ruchu v České republice s významnými cestovními kancelářemi v Rusku a zahájit tak jednání o možnostech zvyšování počtu ruských turistů, kteří navštíví Českou republiku.

Stanovisko HOTREC x AHR ČR ke Směrnici o transparentních pracovních podmínkách v EU

19.4.2018
Naše stanoviska

Návrh Směrnice o „transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU“  je v současné době projednáván v Evropském parlamentu. Tento text je pro pohostinství velice důležitý, neboť každý zaměstnavatel, který uzavírá pracovní poměry, by byl novým souborem pravidel ovlivněn.