Novinky

AHR ČR k dnešnímu nálezu ÚS ČR

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 15.12.2017
Naše stanoviska

TISKOVÁ ZPRÁVA

AHR ČR k dnešnímu nálezu ÚS ČR                                                                             V Praze dne 15. prosince 2017

                                                         

Asociace hotelů a restaurací ČR je zásadně proti tomu, aby EET byla aplikována pouze na obchody, stravovací a ubytovací služby. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud prozatím zrušil třetí a čtvrtou vlnu zavedení EET, nedojde k deklarovanému narovnání podnikatelského prostředí, neboť EET se dále vztahuje a v následujících měsících bude vztahovat jen na stravovací a ubytovací služby a velkoobchod a maloobchod. V praxi to znamená, že zatímco restaurace musí tržby evidovat, stánky s občerstvením, které jsou v konkurenčním postavení k restauracím, tak činit nemusí. Tím se otevírá další cesta k nerovným podmínkám v podnikání a to dokonce ve stejném oboru podnikání.

 

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „ Vláda a zákonodárci by měli urychleně učinit kroky k novelizaci zákona o EET tak, aby byla skutečně aplikována na všechny oblasti podnikání. V opačném případě ztrácí toto opatření svůj smysl, protože nenarovná podnikatelské prostředí, spíše naopak. Vytváření rozdílných podmínek pro podnikatele ve stejném oboru je naprosto nepřípustné. Navíc sektor hotelnictví a gastronomie je již v současné době neúměrně zatížen nadměrným množstvím regulací a nikdy nebyl hlavním zdrojem šedé ekonomiky, tak jak bylo mnohdy prezentováno. Naši podporu EET jsme vždy spojovali s podmínkou minimálních výjimek a narovnání tržního prostředí.“

Kontakt: ing. Václav Stárek, starek@ahrcr.cz + 420 602 765 632

 

připojujeme souhrnné informace k atuálnímu nálezu ÚS ČR ve věci zrušení části EET:

Pl. ÚS 26/16:

 - zrušena povinnost evidovat tržby uskutečněné bezhotovostním převodem (zrušeno písm. b) § 5 zákona o EET)

- zrušena možnost stanovit nařízením vlády výjimku z povinnosti evidovat tržbu nebo stanovit možnost evidovat tržbu ve zjednodušeném režimu (zrušen odst. 2) § 10 a odst. 4) § 12 zákona o EET).

- zrušena povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo poplatníka (zrušeno písm. b) § 20 odst. 1 zák. o EET a odst. 2 § 20 zák. o EET).

- zrušena 3. a 4. vlna EET - evidence tržeb tak bude platit pro ubytovací a stravovací zařízení a velkoobchod a maloobchod.

 

Z posledního bodu tak vyplývá, že evidence tržeb se bude prozatím vztahovat jen na ubytovací a stravovací zařízení a velkoobchod a maloobchod. ÚS zrušil třetí a čtvrtou vlnu EET především s odkazem na nepředvídatelnost práva, když ÚS kritizuje zejména v zákoně uvedenou pravomoc vlády stanovit dodatečně nařízením tržby, které nebudou muset být evidovány. ÚS požaduje, aby konkrétní výjimky byly stanoveny přímo zákonem a proto zrušil 3. a 4. vlnu. Neznamená to, že obory, které měly evidovat tržby v rámci 3. a 4. vlny nebudou muset nikdy v budoucnu tržby evidovat. Parlament jen musí zákon upravit tak, aby bylo zřejmé ze zákona, kdo bude podléhat EET a ne aby toto bylo následně určováno vládou. Je ovšem otázkou, zda se v současné poslanecké sněmovně podaří změny prosadit.

Prozatím tak nedojde k deklarovanému narovnání podnikatelského prostředí, neboť EET se dále vztahuje a v následujících měsících bude vztahovat jen na stravovací a ubytovací služby a velkoobchod a maloobchod.

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?