Novinky

TZ -AHR ČR nesouhlasí s návrhem na zákaz kouření v restauracích

Napsal/a Artao | 8.1.2013
Tiskové zprávy

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje touto cestou svůj nesouhlas s návrhem zákona o ochraně před škodami, způsobenými návykovými látkami, který zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Návrh zákona poškozuje svobodné podnikání a povede k dalšímu úbytku pracovních míst a poklesu tržeb v pohostinství. Stát tímto zákonem přenáší odpovědnost za nedostatečnou kontrolní činnost na všechny podnikatele a vystavuje je nebezpečí likvidačních sankcí.

AHR ČR zastává stanovisko, že realizace tohoto záměru by opět poškodila podnikatele v oboru pohostinství a způsobila další úbytek restaurací a barů. V konečném důsledku by došlo k dalšímu snížení počtu pracovních míst v tomto oboru. Navíc návrh tohoto opatření přichází v době, kdy obor pohostinství prochází závažnou krizí. Pro podnikatele je nepřípustné, aby se podmínky podnikání chaoticky měnily v poměrně krátkém časovém období. Navíc stát po alkoholové kauze, zákonu o nespolehlivém plátci DPH přichází s dalším opatřením, kterým pouze přesouvá odpovědnost za nedokonale prováděnou kontrolní činnost na podnikatele.

1.V restauraci by měl být vždy jeden nealkoholický nápoj levnější, než alkoholický nápoj stejného objemu

Toto opatření je nepřípustnou cenovou regulací trhu. AHR ČR má za to, že je dokonce v rozporu s evropskými směrnicemi, které chrání volný trh. Navíc toto opatření nijak neovlivní snížení konzumace alkoholických nápojů, pouze zasahuje přímo do svobody podnikání. AHR ČR prostuduje tento návrh a v případě jeho přijetí formou zákona je připravena se proti němu bránit i soudní cestou.

 2.Úplný zákaz kouření v restauracích

Současná legislativa, která před třemi lety zavedla povinnost označit provozovny s odděleným kuřáckým prostorem, vedla mnoho podnikatelů k nemalým investicím do úprav svých provozoven. Toto opatření se v praxi osvědčilo a AHR ČR neshledává důvody k dalším legislativním změnám.

K tomuto stanovisku vedou AHR ČR následující výsledky průzkumu:

  • 60% restaurací nabízí svým zákazníkům zcela nekuřácký provoz nebo stavebně oddělenou kuřáckou část
  • Více než 80% hotelových provozů je nekuřáckých
  • 71% provozovatelů restaurací považuje případný legislativní plošný zákaz kouření v restauracích za zásah do svobody podnikání

 3. Sankce za nedodržení zákazu prodeje alkoholu mladistvým

AHR ČR souhlasí s přísnými sankcemi pouze za prokázaný prodej alkoholu mladistvým. Podnikatelé nemohou odpovídat za to, že v jejich provozovně se nachází mladistvá osoba, která požila alkoholický nápoj (například v jiné provozovně apod.). Vzhledem k tomu, že navrhované sankce jsou pro mnohá gastronomická zařízení likvidační, není možné, aby podnikatel byl sankcionován za porušení zákona, které nezpůsobil sám a nemohl jej nijak ovlivnit. Provozovatel nemá právo hosty lustrovat v případě, že si neobjednají alkoholický nápoj nebo tabákové výrobky.

 Kontakt: Václav Stárek, GSM : +420 602 765 632, e-mail: starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?