Novinky

AHR ČR poslancům: Autorský zákon ve třetím čtení – šance zabránit neodůvodněnému růstu poplatků

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 12.1.2017
Naše stanoviska

Stanovisko AHR ČR

Autorský zákon ve třetím čtení – šance zabránit neodůvodněnému růstu poplatků

 

                                                                                                                             V Praze dne 12. ledna 2017

Asociace hotelů a restaurací České republiky žádá poslance o podporu opatření, která by měla zabránit nepřijatelnému skokovému růstu autorských poplatků. Pokud nedojde k jasnému definování podmínek tvorby ceníků, budou i nadále probíhat vleklá jednání a mnohaleté soudní spory o výši sazeb a jejich výpočtu. Řešení patové situace, bylo předloženo formou pozměňovacích návrhů, pana poslance Františka Adámka (ČSSD), k autorskému zákonu, který je právě projednáván ve třetím čtení.

OSA a Intergram ještě před schválením zákona zveřejnily ceníky na rok 2017, které již počítají s dalším nárůstem cen někde až o 50%, aniž by byla jasně zdůvodněna přiměřenost těchto sazeb. Kolektivní správci navíc mění každým rokem způsob výpočtu obsazenosti tak, aby docílili co nejvyšších výběrů. OSA již třetím rokem překračuje zákonem stanovené limity pro hotelové pokoje o více než 24%.

Vládní návrh novely autorského zákona sice zavádí dohodovací řízení o cenách mezi kolektivními správci a uživateli, ale nijak neřeší, co se stane, když k dohodě nedojde. Hrozí, že kolektivní správci by vymáhali zvýšené - nikým nedohodnuté ceny, zatímco uživatelé by chtěli platit pouze předchozí cenu. Ve finále by prakticky všechny soudy v republice u stovek tisíc subjektů musely rozhodnout, kolik se má platit.

Řešení tohoto problému přináší pozměňovací návrh poslance Františka Adámka, který pro případ nedohody stanoví, že kolektivní správci smí zvýšit ceny pouze o inflaci, jak ji pro příslušný rok změří ČSÚ. Výhodou těchto návrhů je i fakt, že uzákoňují, že dohodovací řízení musí proběhnout a skončit před začátkem roku, za nějž se má platit. Tak aby každý podnikatel věděl, s jakou cenou může počítat, a kolektivní správci vybírali odměny včas.

Návrh zpřesňuje, že v ceně musí být zohledněna skutečná obsazenost hotelů a nikoli fiktivní pásma, která méně obsazené hotely trestají vyššími poplatky. Pozměňovací návrh poslance Adámka dále přináší zrovnoprávnění postavení uživatelů děl a kolektivních správců, odstraněním zákonné sankce v podobě dvojnásobku bezdůvodného obohacení a zavádí odškodné v prokázané výši. 

Jako zcela nefunkční se jeví návrhy školského výboru, podle nichž by měl v případě nedohody mezi uživateli a kolektivními správci rozhodovat o cenách soud. Tento návrh pouze potvrzuje, stávají nevyhovující stav, aniž by přinášel praktické řešení. Není jasné, který soud je místně příslušný. Kolektivní správci sídlí na různých adresách a uživatelé jsou rozmístěni po celé republice. Prakticky by tak opět musely rozhodovat všechny soudy v zemi a následně by jejich rozhodování sjednocovaly odvolací soudy a Nejvyšší soud ČR. Tento proces může trvat v průměru 8 let. To by znamenalo, že všichni podnikatelé budou muset následně podávat opravná daňová přiznání a po celou dobu budou v právní nejistotě.

Příliš důvěry nevzbuzují ani návrhy Ministerstva kultury, které byly schváleny školským výborem, a které by přinesly rozpočtově nezajištěné zvýšení výdajů státního rozpočtu odhadem až o půl miliardy ročně, stejně jako další náklady pro rozpočty krajů a obcí. Mimo jiné se v nich navrhuje zpoplatnění všech kopií úředních rozhodnutí finančních a správních úřadů, zrušení osvobození národních knihovních institucí a nárůst poplatků pro knihovny a školy až na šestinásobek. Tyto poplatky by se odváděly kolektivním správcům.

 

Kontakt: ing. Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , GSM: +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?