Novinky

AHR na Česko - Ruské konferenci

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 16.5.2018
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

                                                                                                                                      V Praze dne 15. května 2018

Asociace hotelů a restaurací České republiky se ve čtvrtek 17. května zúčastní spolu se zástupci svých členů jednání Česko – Ruské konference, jejímž cílem je propojit subjekty služeb cestovního ruchu v České republice s významnými cestovními kancelářemi v Rusku a zahájit tak jednání o možnostech zvyšování počtu ruských turistů, kteří navštíví Českou republiku.

Mimo tradiční regiony navštěvované ruskými turisty, jako jsou Praha a Karlovy Vary, se nabízí také velký potenciál dalších destinací, které mají velmi dobrou dostupnost a nabízejí kvalitní služby a nové zážitky pro turisty. Velmi významnou roli v podpoře příjezdového cestovního ruchu pak sehrávají letiště, která jsou již nyní k dispozici a případně také ta, jejichž rekonstrukce se dokončuje, jako například v Českých Budějovicích. Proto je velmi přínosné, že se jednání zúčastní rovněž představitelé leteckých společností a jednotlivých krajů.

Ruská klientela je tradičně silným segmentem našeho příjezdového cestovního ruchu a hosté z Ruska jsou významní delší délkou pobytu a zájmem o lázeňství, ale také o naši tradiční gastronomii a historické památky, což dává příležitost všem aktérům v cestovním ruchu prakticky ve všech krajích naší země. AHR ČR si klade za cíl, představit možnosti ubytovacích kapacit v České republice, které jsou svou úrovní služeb a vybaveností srovnatelné s tradičními evropskými destinacemi. Zároveň jde o příležitost zajistit obchodní kontakty mezi hoteliéry a cestovními kancelářemi. Konference je tedy vnímána jako první iniciační setkání, na které by měla navázat další spolupráce v rámci jednotlivých regionů a ubytovacích zařízení.

Kontakt: Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?