Novinky

Apel na vládu - Antivirus propouštění nezamezí

Napsal/a Lucie Fialová | 26.3.2020
COVID-19 Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Antivirus zřejmě propouštění nezamezí

Praha 26. března 2020 – Asociace hotelů a restaurací České republiky opět apeluje na vládu, aby přijala účinná opatření, která pomohou firmám v cestovním ruchu udržet pracovní místa a přežít období, kdy mají nulové tržby. Situace je v současné době již kritická. Podle průzkumu AHR ČR je zcela uzavřeno již téměř 90% ubytovacích zařízení, 10% je zatím otevřeno velmi omezeně většinou pro cizince, kteří nemohli opustit Českou republiku. V případě restaurací je zcela uzavřeno 75% provozoven a zbytek funguje pouze v režimu prodeje přes ulici. Přitom velká část restaurací je v pronajatých prostorách, a i nadále musí za období, kdy nemůže přijímat hosty platit nájemné. Podle zkušeností podnikatelů individuální žádosti o odklady sociálního pojistného jsou úřady rovněž odmítány. Propady ve spotřebě turistů mohou dosáhnout kumulovaně až 400 miliard korun a již  80% podniků ví, že propustí minimálně 10 – 30% zaměstnanců. S dalším propuštěním čekají na to, jak bude vypadat v praxi pomoc vlády.

Podle předběžných informací však program Antivirus sice nabízí podnikatelům kompenzaci 80%, pokud zůstanou zaměstnáni doma na překážkách v práci v přímém důsledku s krizovými opatřeními a vyplatí zaměstnancům 100% mzdy, ale zároveň omezuje výši kompenzovaných mezd stropem, který odpovídá mediánu. Zbytek do plné mzdy budou tedy hradit zaměstnavatelé v celé výši. Stejně tak budou zaměstnavatelé povinni za tyto mzdy nadále odvádět odvody na zaměstnance, tedy dalších přibližně 34%. Podnikatelé se rovněž mají zavázat, že nebudou již další mzdové kompenzace od státu požadovat. Vláda dále zrušila krizová opatření jako celek a převedla je do režimu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tím pravděpodobně dojde k tomu, že podnikatelé postižení těmito opatřeními přijdou o možnost požadovat náhradu škody. Kromě toho jsou kompenzační programy nastaveny na velmi krátké období, po jehož uplynutí dojde k tomu, že podnikatelé budou znovu řešit problém s udržením zaměstnanosti.

„Pokud zůstane tento sytém takto nastaven, reálně hrozí, že zaměstnavatelé v cestovním ruchu nebudou mít prostředky na udržení pracovních míst a jediným řešením bude propouštění zaměstnanců. Deklarovaná pomoc se tak mine účinkem,“ uvedl prezident AHR ČR, Václav Stárek.  Za této situace je nutné podstatně zvýšit limity pro částky státem kompenzovaných mezd, ale hlavně začít řešit odklady odvodů na zaměstnance a jejich odpuštění pro postižené a uzavřené podniky. Uvedené kroky spíše vedou k omezení možností podnikatelů, jak řešit existenční situaci svých zaměstnanců a firem a následky budou zdrcující.

AHR ČR zároveň opět apeluje na zastupitele měst a obcí, aby v případě, že pronajímají prostory vlastněné obcemi provozovatelům restaurací, nepožadovali nájemné za období, kdy byla provozovna uzavřena a zároveň jednali o možnostech změn výše nájemného na další období. Je zcela jasné, že nájmy tak, jak byly nastaveny v minulosti budou za této situace již ve většině případů nad rámec možností provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení. Rozumné dohody by umožnily zachovat provozy restaurací a zároveň udržet služby pro obyvatele.

 

Kontakt: Václav Stárek, prezident AHR ČR, +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

TZ v PDF zde:  26 03 2020 TZ AHR ČR - antivirus a najmy

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?