Novinky

Autorské poplatky nesmí být nástrojem k vydírání

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 13.10.2016
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Autorské poplatky nesmí být nástrojem k vydírání

                                                                                                               V Praze 13. října 2016

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyzývá poslance, aby vnesli do kolektivní správy autorských poplatků konečně pořádek. Poslanci se budou touto problematikou zabývat 18. října na zasedání Výboru pro veřejnou správu v PSP ČR. Stávající návrh je nutno zpřesnit a doplnit, jinak bude opět docházet k soudním sporům a jednostrannému nátlaku na uživatele, kteří raději zaplatí požadované, než by se s OSA a Intergram soudili.

Nejen zástupci provozovatelů restaurací a hotelů, ale také zástupci starostů a místních samospráv se opakovaně ohrazují proti praktikám kolektivního správce OSA, který za tichého dohledu Ministerstva kultury opakovaně navyšuje své ceníky až o 50%, aniž by jasně deklaroval přiměřenost těchto odměn. „V praxi to vypadá tak, že se kolektivní správci domluví na částce, kterou chtějí vybrat od uživatelů a tu jednoduše rozdělí mezi uživatele, které mohou nějakým způsobem dostihnout. Pokud nemá docházet k dalším soudním sporům a postupnému snižování užití autorských děl, pak je nutné zpřesnit a upravit stávající návrh novely autorského zákona.“ Řekl k tomu Václav Stárek, prezident AHR ČR. Tato organizace se zabývá problematikou autorského práva již několik let a zastupuje plně své členy.

OSA se podle něj pokusila zneužít nedokonalosti návrhu novely autorského zákona, který je nyní projednáván ve Sněmovně. Podle návrhu novely by mělo k 1. 1. 2017 přestat platit tzv. „limitní ustanovení“ v § 23, podle něhož nesmí součet poplatků odváděných všem kolektivním správcům překročit hodnotu 50% koncesionářských poplatků z TV a rádií. Kolektivních správců je dnes sedm. A jejich množení v minulosti působilo enormní nárůst poplatkové zátěže. V reakci na to Parlament před lety uzákonil „limitní ustanovení“.

Ministerstvo kultury je navrhuje od začátku roku 2017 zrušit a nahradit je novým kolektivním vyjednáváním o cenách mezi kolektivními správci a zástupci uživatelů. Tato jednání by měla začít v nové podobě fungovat od příštího roku. OSA si však návrh ještě neschválené novely vyložila tak, že od 1. 1. 2017 může neomezeně zvýšit ceny. A teprve poté se začít o dalším zvýšení dohadovat.

Vládní návrh novely je velmi nedokonalý, protože nemá řešení pro situace, kdy se obě strany nedohodnou na cenách na další období. „Podle návrhu novely není jasné, jestli to v takovém případě znamená, že platí staré ceny, nebo že si kolektivní správce může jednostranně zvýšit ceny, o kolik chce.“, řekl Václav Stárek.

Tento „legislativní polotovar“ z dílny Ministerstva kultury by znamenal opět riziko dlouhých soudních jednání, která v minulosti trvala i několik let. Novelou se již zabýval Školský výbor Sněmovny, který však nedokázal najít rozumné řešení problému. Do nehotového textu návrhu zákona pouze doplnil ustanovení, podle něhož by měl v takovém případě rozhodovat o cenách soud. „Poslanci školského výboru přitom nenavrhli, jaký soud by to měl být, podle čeho a jak by měl rozhodovat. A to věcně ani procesně“, řekl Václav Stárek. Dodal, že z prvních konzultací s právníky a soudci se ukazuje, že takové ustanovení je neaplikovatelné.

AHR ČR navrhuje:

-          aby byl mnohem lépe než ve vládní předloze upraven proces vyjednávání. Tak aby bylo jasné, že ceny se sjednávají před začátkem příslušného období – zpravidla roku.

-          aby bylo jasně a přesně stanoveno, jaký je právní stav pokud mezi jednajícími nedojde k dohodě

-          aby zákon obsahoval ustanovení, které by omezovalo růst poplatků na adekvátní a přijatelnou výši.

 

AHR ČR dále navrhuje, aby byla zpřesněna povinnost zohlednit obsazenost ubytovacích zařízení. Na neobsazených pokojích nemůže docházet k veřejnému šíření díla.

AHR ČR dále požaduje zrušení zákonem garantované dvojnásobné sazby za neoprávněné užití autorského díla. To je nástroj k vydírání uživatelů, kteří raději zaplatí stále se zvyšující sazby, než by podstoupili zdlouhavé soudní řízení, na jehož konci je čeká dvojnásobná sazba. 

 

Zpravodaj sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj František Adámek, který je rovněž radním na Praze 12, shromáždil připomínky a návrhy od podnikatelské veřejnosti a od zástupců obcí. Ve spolupráci s pracovníky sněmovního legislativního odboru vypracoval pozměňovací návrh, který by měl popsané problémy řešit. „Podstatou pozměňovacího návrhu je zavedení zákonného limitu růstu cen poplatků v případě, kdy se jednající strany nedohodnou. Dohodovací řízení tak jak bylo navrženo Ministerstvem kultury by bylo zcela nefunkční. Není přesně stanoveno, jestli se má jednat před začátkem období, za něž se má platit, a kdy a jak má být jednání završeno. Podle některých výkladů by se mělo o cenách jednat během doby, kdy by již uživatelé měli platit. Aniž by věděli kolik. Což nelze z právního hlediska připustit. Největší problém návrhu zákona je však v tom, že dohodovací řízení nemá žádný rozumný konec. Ministerstvo navrhuje, aby zástupci uživatelů a kolektivní správci spolu o cenách jednali od srpna do října - není přitom jasné kterého roku. Pokud se nedohodnou, tak by měli požádat o zprostředkování mediátora - podle zákona o mediaci. Zákon však neřeší ani délku takového jednání před prostředníkem, ani situaci, kdy se za pomoci mediátora jednající strany nedohodnou.“, konstatoval zpravodaj sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

AHR ČR vyzývá všechny poslance, aby posuzovali předložené návrhy z hlediska dopadů do praktického života uživatelů, kteří jsou v současné době proti jednostrannému diktátu ceníků prakticky bezmocní.

 

Kontakt: Ing. Václav Stárek, starek@ahrcr.cz GSM +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?