Novinky

Balíčky hotelových služeb a DPH jsou stále aktuální

Napsal/a David Hloch | 8.6.2022
Blog

Balíček hotelových služeb je obvyklý nástroj prodeje služeb v hotelnictví. Má i své daňové souvislosti, a to zejména ve vztahu k DPH.

Řešení z pohledu daně z příjmů nebývá problém, protože balíček je kalkulovaný vždy tak, aby generoval zisk, tedy náklady s ním spojené jsou daňově účinné. Složitější je to z pohledu DPH a s tím souvisejícího použití správné sazby daně na poskytované služby. Balíčkem služeb se rozumí poskytnutí ubytovací služby zahrnuté v sazbě daně 10 % a další služby či dodání zboží. Pokud by hotelové zařízení poskytovalo takzvaný balíček služeb a takto byl i účtován hostovi na hotelovém účtu, je taková služba v sazbě 21 %, protože balíček služeb není ve vyjmenovaných službách se sazbou daně 10 %.

Zásadní problém při zúčtování poskytnutých služeb tak bývá správné uplatnění sazby daně na jednotlivé služby. Vedle ubytování se do balíčku zahrnuje například snídaně, další stravování, welcome drink, láhev sektu na pokoji, květina při romantických pobytech, ovoce či voda na pokoji, okružní jízda, sleva na nějakou jinou službu a řada dalších služeb.

V minulosti bylo častým problémem z pohledu DPH ubytování se snídaní, případně s polopenzí. Dnes s ohledem na jednu sazbu daně na ubytování a stravování tento problém neřešíme, s výjimkou alkoholických nápojů (snídaně se nakonec v minulosti ustálila jako vedlejší plnění, polopenze či další strava ale nikoliv). Obecné pravidlo je, že z hlediska DPH při zúčtování balíčku poskytovaných hotelových služeb má každá poskytovaná služba či dodání zboží (láhev sektu na pokoji) svůj daňový režim a svoji sazbu daně.  A tak je potřeba i o tom účtovat a správně přiznávat daň.

Pro správný postup ve věci balíčků služeb z hlediska DPH pomohou kritéria pro rozlišení hlavního a vedlejšího plnění. Hotel může poskytovat dvě nebo více plnění, z nichž jedno je považováno za hlavní (ubytování) a ostatní jsou plnění vedlejší (snídaně, welcome drink, ovoce či voda na pokoji). Vedlejší plnění je plnění, které se poskytuje společně s jiným plněním, má méně podstatný charakter a sdílí s hlavním plněním stejný režim z hlediska DPH, zejména stejnou sazbu daně. Vedlejší plnění není pro zákazníka cílem samo o sobě, slouží k lepšímu využití plnění hlavního (ubytování) a dále tvoří pouze nepod­statnou část ceny za poskytnutou službu. V případě, že by bylo poskytnuto samostatně, mělo by jiný daňový režim, zejména jinou sazbu daně. Vzhledem k tomu, že balíček hotelových služeb může zahrnovat široké spektrum plnění, může být správné vyhodnocení základu daně a sazby daně komplikovanou záležitostí. Například okružní jízda v balíčku je zcela jistě samostatným plněním.

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, daňový poradce, www.danovetipy.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?