Novinky

TZ- Booking.com stanovuje vlastní pravidla pro online distribuci

Napsal/a Artao | 13.7.2015
Tiskové zprávy

- TISKOVÁ ZPRÁVA -

 

Booking.com stanovuje svoje vlastní pravidla pro online distribuci v Evropě

 

Brusel, 30. června 2015 – Minulý týden informovala společnost Booking.com svoje evropské hotelové partnery prostřednictvím elektronické pošty o tom, že zachová paritu sazeb a podmínek týkajících se hotelových internetových stránek, a to navzdory tomu, že v Německu již obdržela jasné varování znějící v tom smyslu, že paritní ustanovení omezují hospodářskou soutěž, a také bez ohledu na nedávný vývoj ve Francii, jenž položil základy pro úplný legislativní zákaz používání ustanovení o paritě cen. Nové smluvní podmínky společnosti Booking.com vstoupí v platnost 1. července 2015, pokud se proti nim hotelové odvětví neohradí.

 

Jak uvedli zástupci evropského hotelového odvětví již při několika dřívějších příležitostech, tento krok představující zavedení podmínek podobných těm, které byly dohodnuty s francouzskými, italskými a švédskými úřady pro ochranu hospodářské soutěže (a proti kterým již byla podána soudní odvolání), nepřináší řešení umožňující znovunastolení takové podnikatelské svobody hoteliérů, která by hoteliérům umožňovala volně si stanovovat ceny a podmínky. Tímto aktuálním krokem společnost Booking.com spíše (zne)užívá svoji tržní sílu k diktování podmínek na trhu a k bránění, nebo přinejmenším kladení další překážky tomu, aby úřady pro hospodářskou soutěž v Evropě mohly provádět hloubková šetření v otázce aplikování paritních ustanovení.

 

Nové podmínky, tak jak byly rozeslány hoteliérům v Evropě, se navíc liší od závazků přijatých 3 úřady pro hospodářskou soutěž (které jsou nadále předmětem odvolání), neboť tyto podmínky výslovně nepokrývají „paritu dostupnosti“ jako je tomu u „formálních“ závazků.

 

Vůči úřadům těchto tří zemí se společnost Booking.com zavázala „nesjednávat ani neprosazovat takové závazky, které by vyžadovaly, aby ubytovací zařízení nabízela prostřednictvím Booking.com stejný nebo větší počet pokojů libovolného typu nežli nabízí prostřednictvím jakékoliv jiné OTA, nebo nežli kolik je vyhrazeno pro samotné ubytovací zařízení“ (odstavec 2.1).

 

Ve svých nových podmínkách však Booking.com uvádí: „Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že dá k dispozici kdykoliv (dle aktuální dostupnosti) určitou kapacitu všech místností a typů pokojů, a je vybízeno k tomu, aby společnosti Booking.com poskytovalo poctivý přístup ke všem místnostem a typům pokojů (včetně informací o různých platných politikách a omezeních) a sazbám nabízeným v průběhu platnosti této smlouvy (během období nízké a vysoké poptávky (včetně období konání veletrhů, kongresů a speciálních akcí))“.

 

Nová ustanovení se navíc také neodvolávají na ekvivalentní opatření již dohodnutá se zmíněnými 3 úřady pro hospodářskou soutěž.

 

„Není účelem, aby jediný internetový obr diktoval trhu taková svoje vlastní pravidla, která jsou již přinejmenším v jedné evropské zemi považována za pravidla omezující hospodářskou soutěž. Evropské hotelové odvětví doufá že, podobně jako v Německu, budou úřady většiny zemí nadále provádět hloubková šetření týkající se omezování hospodářské soutěže plynoucího z podstaty veškerých typů paritních ustanovení používaných v kontraktech uzavíraných mezi hotely a OTAs, neboť tyto nové podmínky jsou také evropským hotelovým odvětvím nadále považovány za podmínky omezující hospodářskou soutěž“, okomentoval novou situaci Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 

Při svém dnešním setkání se experti na distribuci z národních asociací HOTREC dohodli na pokračování prací usilujících o obnovení možnosti, aby hoteliéři poskytovali sazby i podmínky svým klientům přímo tak, jak by si sami přáli, ať již prostřednictvím (offline) kanálů 20. století či (online) kanálů 21. století.

 

 

Co je to HOTREC?

 

Konfederace HOTREC zastupuje sektor hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Toto odvětví představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 59% přidané hodnoty odvětví. Odvětví pohostinství jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10,2 milionu pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 42 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 28 různých zemích Evropy.

 

 

Další informace naleznete na: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

 

 

111 Boulevard Anspach Box 4 • 1000 Brussels Belgium • Tel +32 (0)2 513 63 23 • Fax +32 (0)2 502 41 73 • Hotrec@hotrec.eu • www.hotrec.eu

HOTREC® aisbl - BCE 0451.258.945

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?