Novinky

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách

Napsal/a David Hloch | 13.12.2017
Placená inzerce Zpravodaj

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

csks_rgb.jpg

Organizace, které se do systému zapojí a projdou úspěšnou certifikací, získají značku „Q.“ Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka a znamená záruku certifikované kvality služeb.

 

Systém je tedy vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji, a které mají zájem posilovat své postavení na trhu.

               

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílejí vybrané profesní asociace, a to stanovením technických předpokladů kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému.

 

Jak to funguje?

 

Organizace se rozhodne vstoupit do Českého systému kvality služeb a zaregistruje se na webových stránkách www.csks.cz. Vyšle svého zástupce na školení Trenéra kvality, který po jeho absolvování vypracuje elektronickou žádost a zašle ji k posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. Pakliže je vše v pořádku, udělí Specializované pracoviště organizaci certifikát, který je platný po dobu 3 let. Každý rok je pouze třeba provést povinnou roční aktualizaci.

               

Certifikace I. stupně

 

Trenér kvality I. stupně za organizaci vyplní elektronickou dokumentaci. Tím se rozumí, že zpracuje vizi, týmový závazek, proces, jeho kroky a plán opatření. Dokumentaci následně posoudí Hodnotitelské centrum, které v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality I. stupně.

               

Certifikace II. stupně

 

Postup pro udělení certifikátu II. stupně se od I. stupně odlišuje tím, že organizace kromě vyplnění elektronické dokumentace navíc realizuje dotazníkové šetření. Hodnotitelské centrum souběžně s tímto šetřením provede tzv. mystery shopping. Trenér kvality II. stupně na základě závěrečné zprávy z dotazníkového šetření a mystery shoppingu vypracuje plán opatření. Celou dokumentaci následně Hodnotitelské centrum posoudí a v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality II. stupně.

 

Všechny certifikované subjekty jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sluzbyQ.cz, které jsou propagovány v rámci marketingové kampaně na podporu značky Q.

 

Máte zájem o certifikaci? Navštivte webové stránky www.csks.cz, na kterých najdete veškeré doplňující informace. Zájemcům o certifikaci i certifikovaným organizacím jsou k dispozici regionální koordinátoři ČSKS, kteří kromě realizace školení poskytují i metodickou podporu.

 

Technický předpoklad kvality pro sektor hotelnictví

 Logo_hotelstars_rgb_150dpi v krivkach.jpg

Organizace ze sektoru hotelnictví, která má zájem o certifikaci v Českém systému kvality služeb, musí splňovat tzv. technický předpoklad kvality. Jedná se o kritérium, které stanovuje Asociace hotelů a restaurací České republiky. Při vstupu do Českého systému kvality služeb se tedy organizace musí prokázat platným certifikátem Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars, který asociace vydává.

 

Klasifikace zařazuje ubytovací zařízení podle úrovně vybavení tříd označovaných počtem hvězdiček. Zažádat o certifikaci je možné na základě on-line žádosti. Provozovatel si vybere odpovídající kategorii a třídu, vyplní požadované informace a odešle žádost na sekretariát AHR ČR. Ubytovací zařízení poté projde nezávislou kontrolou, kterou provádějí proškolení kontroloři, a to za přítomnosti žadatele. Na základě vyhodnocení provozovatel obdrží certifikát a klasifikační znaky, jejichž platnost je 5 let.

 

Podrobné informace o kategorizaci najdete zde.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?