Novinky

Direktiva o cestovních balíčcích - kompromisní text

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 24.4.2015
Naše stanoviska

Direktiva o cestovních balíčcích – aktualizace

 

1. Aktuální kompromisní text lotyšského Předsednictví

 

S ohledem na přípravy trialogu plánovaného na 22. dubna zaslalo lotyšské Předsednictví EU dne 31. března příslušné pracovní skupině Evropské rady nový kompromisní návrh textu Direktivy o cestovních balíčcích (tzv. směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy - Package Travel Directive).

 

Text tohoto nového kompromisního návrhu je k dispozici zde:

http://www.hotrec.eu/cust/documentrequest.aspx?UID=6E814771-156f-421d-bef1-b31b91d017a0

 

Text obsahuje několik zajímavých bodů:

 

 • Práh pro výjimku týkající se dalších turistických služeb: Předsednictví navrhuje souhlasit s Evropským parlamentem a zvýšit na 25% práh používaný k určení toho, kdy jsou již takové další turistické služby natolik významné, aby představovaly balíček při rezervování společně s hotelovým ubytováním (viz úvodní část 17 textu).

 

 • Výjimka u dalších turistických služeb: dle požadavku konfederace HOTREC by výjimka byla převedena do množného čísla, což by znamenalo, že je možné kombinovat více nežli jednu službu navíc (extra service) s ubytováním, aniž by tyto služby byly předmětem Direktivy, pokud nebylo dosaženo stanoveného prahu (viz článek 3-2, poslední odstavec).

 

 • Definice cestovních služeb v článku 3-1-c: pronájem jízdních kol již není považován za dopravní službu, ale za „další turistickou službu“. To znamená, že rezervovat si jízdní kolo spolu s ubytováním není automaticky považováno za balíček, a že to za balíček bude považováno pouze tehdy, pokud cena pronájmu překročí stanovený práh.

 

 • Služby navíc rezervované prostřednictvím recepce: služby navíc rezervované přes recepci po příjezdu hosta by nikdy nepředstavovaly balíček (viz úvodní část 17). Totéž by platilo pro veškeré služby navíc rezervované po rezervaci pokoje, které nesplňují definici balíčku uvedenou v článku 3-2.

 

 • Převozy do/z hotelu: Předsednictví navrhuje jasně stanovit, že převozy z/do hotelu z/na letiště nebo nádraží by neměly být považovány za prvek dopravy, ale za další turistickou službu. To znamená, že pokud si spotřebitel zarezervuje (a souhlasí s tím, že zaplatí) zároveň hotel i převoz prostřednictvím hotelových internetových stránek, nebude to spadat do rozsahu této Direktivy, pokud cena převozu nepřekročí práh 25% z celkové ceny (viz úvodní část 17).

 

Pomocné služby:

 • Předsednictví navrhuje v úvodní části 16 zvážit to, aby „přístup k takovým zařízením nabízeným v místě, jako jsou plavecký bazén, sauna nebo tělocvična, které jsou zahrnuty v ceně pro všechny hotelové hosty“ nebyl považován za cestovní službu, ale za pomocnou službu. To znamená, že do rozsahu této Direktivy by nespadala žádná služba splňující tuto podmínku a poskytovaná společně s hotelovým ubytováním.
 • Lázeňské procedury jsou považovány za „další turistické služby“ (viz úvodní část 17). To znamená, že pokud dojde k jejich rezervaci společně s ubytováním, bude to spadat do rozsahu Direktivy, pokud tyto lázeňské procedury představují více než 25% z celkové ceny.

 

Asistovaná cestovní ujednání (ATA):

 • Předsednictví navrhuje v úvodní části 13 jasně stanovit, že by tento koncept měl pokrývat také situace, kdy obchodník odkáže spotřebitele na dalšího obchodníka na základě „obchodního propojení zahrnujícího odměnu sjednanou mezi obchodníkem, který zprostředkovává poskytnutí dodatečných cestovních služeb, a druhým obchodníkem, bez ohledu na metodu její kalkulace, například na základě počtu kliknutí nebo na základě obratu“. To znamená, že koncept ATA by se zjevně NEVZTAHOVAL na základní turistické informace, které hotely poskytují (buďto na svých internetových stránkách, nebo prostřednictvím recepce).
 • Předsednictví navrhuje přidržet se textu Rady, pokud se týče ochrany pro případ platební neschopnosti u asistovaných cestovních ujednání ATA. To znamená, že v případě, kdy by hotel využíval ujednání ATA, by se požadavek na poskytování ochrany pro případ platební neschopnosti vztahoval pouze na ty případy, kdy hotel přijímá výlučně platby předem za hotelové služby. V ostatních případech využívání ATA by se ustanovení o ochraně pro případ platební neschopnosti na hotel nevztahovala (na rozdíl od původního textu Komise).

 

2. Aktuální vývoj týkající se trialogu

 

 • Práh u dalších turistických služeb: Evropský parlament dal jasně najevo, že bude akceptovat pouze 25% práh (namísto 20%), ale potvrdil také, že jej již nebude dále zvyšovat.
 • Pomocné služby: Zdá se, že nová definice pomocných služeb navrhovaná Předsednictvím a Komisí byla pozitivně přijata zpravodajem i stínovým zpravodajem.

 

V zásadě by trialog plánovaný na 22. dubna měl být posledním trialogem, který se bude věnovat těm nejdůležitějším otázkám (tj. definice balíčku, asistovaná cestovní ujednání, pomocné služby poskytované hotely, ochrana před platební neschopností).

 

3. Prostor pro činnost / další kroky

 

Jelikož se podoba Direktivy o cestovních balíčcích nyní nachází v úplně poslední fázi jednání, je nyní mimořádně těžké interpelovat za jakékoliv významnější změny v jejím textu. Navíc konfederace HOTREC čelí dalšímu problému: Evropská komise i zpravodaj za socialisty v Evropském parlamentu (který je klíčový pro dosažení jakékoliv dohody) chtějí omezit případné výjimky u pomocných služeb a zabránit zvyšování prahu tak, aby se zamezilo případnému obcházení Direktivy (obě strany například zaujaly pevné stanovisko k otázce lázeňských procedur).

 

S ohledem na takto omezené možnosti proto konfederace HOTREC navrhuje soustředit se na pomocné služby a požádat o malou úpravu návrhu Předsednictví týkajícího se pomocných služeb v tom smyslu, aby tyto služby byly považovány za pomocné i tehdy, když nejsou volně dostupné všem hostům, ale jsou k dispozici pouze jako volitelný doplněk.

 

Návrh konfederace HOTREC k úvodní části 16:

„(16) přístup k zařízením nabízeným v místě, jako jsou plavecký bazén, sauna nebo tělocvična, které jsou zahrnuty v ceně pro všechny hotelové hosty, by neměl být považován za samostatnou cestovní turistickou službu“.

 

S ohledem na zjištěný pozitivní vývoj navíc

 • konfederace HOTREC navrhuje přijmout nové znění úvodní části 13, které jasně stanovuje, že jednoduché turistické informace nemohou být považovány za ATA.
 • konfederace HOTREC navrhuje přijmout znění úvodní části 17 týkající se převozů do/z hotelu.

 

 

 

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?