Novinky

Dopis MEP´s - Návrh nařízení o oficiálních kontrolách

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 10.2.2014
Naše stanoviska

Pan/Paní XXX

Člen Evropského parlamentu

Výbor ENVI

Evropský parlament

60 Rue Wiertz

1047 Brusel

 

 

Praha 7.ledna 2014

 

 

Vážený pane/Vážená paní,

 

Věc: Návrh na Nařízení o oficiálních kontrolách (2013/0140(COD))

 

Jako člen výboru ENVI budete brzy vyzván/a ke schválení zprávy výboru ENVI o novém Nařízení o oficiálních kontrolách v potravinovém řetězci (COM(2013) 265 konečná verze).

 

Tento text bude mít přímý dopad na odvětví pohostinství (hotely, restaurace, kavárny), které je jedním z mála odvětví, jež nadále vytváří nové pracovní příležitosti navzdory hospodářské krizi. Proto bychom Vás rádi upozornili na stanovisko  restauračního odvětví k pozměňovacím návrhům předloženým ve výboru ENVI.

 

Asociace hotelů a restaurací ČRplně sdílí stanovisko vyjádřené naší zastřešující evropskou konfederací HOTREC[1]. V příloze k tomuto dopisu naleznete podrobné stanovisko naší asociace i konfederace HOTREC k pozměňovacím návrhům předloženým ve výboru ENVI.

 

 

S ohledem na důležitost restauračního odvětví v České republice i na to, jaký potenciální dopad může toto Nařízení mít, doufáme, že můžeme ve výboru ENVI počítat s Vaší zásadní podporou.

 

 

Se srdečným pozdravem,

 

 

 

Ing Václav Stárek

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

 

 

 

[1]Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Tento sektor zahrnuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž téměř 91% jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob. Mikro-podniky a malé podniky (zaměstnávající méně než 50 osob) představují více než 99,5% všech podniků a vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty. Odvětví vytváří v samotné EU přes 10 milionů pracovních příležitostí. Konfederace HOTREC zastřešuje 42 národních asociací zastupujících zájmy odvětví ve 27 různých evropských zemích.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?