Novinky

Dopis MEPS D. Charanzové - Direktiva o cestovních balíčcích

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 21.5.2015
Naše stanoviska

Praha 19.5.2015

 Vážená paní Charanzová,

 děkujeme Vám za schůzku a kladný postoj k našim stanoviskům týkajících se chystané Direktivy Travel Package. Jak jsem slíbili, posíláme souhrnné body, které jsme diskutovali a které bychom rádi ještě v této fázi jednání otevřeli.

Vycházíme z faktu, že akceptace hranice 25%  je přijatelná všemi zúčastněnými stranami trialogu a posunutí tohoto prahu směrem výše je nyní už nereálná. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme :  

  •         rozšířit definici pomocných služeb, které jsou doplňující hlavní službě a jsou poskytováno přímo poskytovatelem hlavní služby / hotelem / nebo jeho dodavatelem a to přímo v místě poskytování hlavní služby. Tyto pomocné služby by neměly být považovány za samostatné cestovní služby a neměly by spadat do působnosti připravované direktivy.  V posledním návrhu Litevského předsednictví jsou zahrnuty služby fitness, bazénu a sauny do definice pomocných služeb. Nesouhlasíme však a  ani není zcela jasné proč např. služby wellness a lázní, jsou z této definice vyjmuty a spadaly by pod 25% hranici. Služby wellness jsou významnou součástí služeb hotelů a v posledních letech podnikatelé investovali nemalé finanční prostředky do nabídky těchto svých služeb, aby reflektovali zvýšená očekávání svých hostů a v neposlední řadě, aby rozšířily možnosti uplatnění svých služeb i v době mimo sezóny. Tyto služby jsou většinou nabízeny hotely samotnými, nebo jejich provoz je zajišťován subdodavatelsky, avšak téměř vždy dochází k poskytování služeb v místě daného zařízení. Hotel by byl za poskytování těchto pomocných služeb i nadále plně zodpovědný, jelikož jsou poskytováno přímo na jeho půdě. Tyto služby „ navíc“ jsou součástí podstaty existence hotelů a mělo by k nim být přistupováno jako k hlavní hotelové službě. Navrhujeme tedy, aby služby wellness byly zahrnuty do definice pomocných služeb.

Ze stejných důvodů také navrhujeme, aby nabídky ski pasů byly zahnuty do definice pomocných služeb, ačkoli místo poskytování není přímo v hotelu, mnohdy se jedná o resort jehož podstatou je doplňující se služby ubytování s možností zakoupit ski pas.

 ·        Dle posledních informací z HOTREC, aby do Direktivy spadal také transfer z/na letiště v případě překročení 25% hranice v případě, že by klient zarezervoval a zaplatil v rámci jedné nabídky. V případě nabídky městských hotelů, kdy řada business klientů přijíždí na 1 den, je velký předpoklad, že hranice 25% bude vždy překročena. Přitom z pohledu hosta je nyní samozřejmostí, že si objednává přímo o transfer z letiště do hotelu. Jedná se o službu, která by jistě neměla spadat do působnosti Direktivy. Nevidíme pro spotřebitele  rizika, která by vznikala v souvislosti s poskytováním tohoto specifického případu transferů kombinovaného s ubytováním, které zařizuje hotel a za tuto službu je odpovědný  

  •         Non – refundable nabídky– zajištění možnosti nabízet nerefundovatelné nabídky v kombinaci s další službou  by měla být zachována dle současného režimu, kdy je spotřebitel chráněn Direktivou na ochranu spotřebitele. Tyto nabídky chápeme z pohledu hotelů jako klasické nabídky / např. u časně provedených rezervacích / avšak téměř výlučně jsou nabízeny současně s klasickými, nepropagačními nabídkami. Spotřebitel si může vybrat  preferovanou variantu za podmínek storna, které sám zvažuje při rezervaci. Pokud by se mělo definovat v jaké kombinaci služeb jsou ještě přijatelné, pak bychom navrhovali v kombinaci s pomocnými službami včetně wellness 
  •         K návrhu připojení věty k recital 17 - This should not lead to circumvention of the directive, with organisers/retailers offering to the traveller travel services in advance and proposing directly or indirectly to conclude contracts on those additional services only after the arrival at the place – domníváme se, že toto ustanovení není vůbec nutné, jelikož v případě, že by klient žádal o rezervaci ubytování v kombinaci s doplňkovými službami, pak by žádný hoteliér neodmítl rezervaci provést, jelikož host by si pravděpodobně udělal rezervaci jinde. Navíc již samotná rezervace je brána jako kontrakt, takže je nemožné, aby hoteliér potvrdil třeba online rezervaci a po příjezdu uzavíral jiný druh smlouvy

V příloze zasíláme informace, ze kterých vycházíme, ačkoli víme, že návrhy textů se neustále mění. Budeme velmi rádi pokud se budete zabývat našimi návrhy, jelikož se opravdu domníváme, že smyslem Direktivy nebylo a nemělo být omezovat vlastní produkty a služby hotelů. Bohužel nyní jsou návrhy koncipovány tak, že by výrazně ovlivnily možnosti nabídky služeb hotelů a nutili je de facto býti pojištění proti insolventnosti v rozsahu, jako by byli samotné cestovní agentury nebo tour operátoři. Pro malá zařízení by mohla být tato Direktiva likvidační.

 Děkujeme za zájem řešit danou problematiku a kdybyste cokoli potřebovala, jsme Vám k dispozici. 

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

 Ing. Klára Stárek Zachariášová

generální sekretář AHR ČR

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?