Novinky

Dopis poslankyni: Evropský zákon o přístupnosti – nezahrnutí cestovního ruchu a služeb v oblasti turistického ubytování do rozsahu Směrnice

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 19.6.2017
Naše stanoviska

Vážená paní poslankyně,

 

VĚC: Evropský zákon o přístupnosti – nezahrnutí cestovního ruchu a služeb v oblasti turistického ubytování do rozsahu Směrnice

 

V současné době ve Výboru IMCO projednáváte Evropský zákon o přístupnosti (návrh Směrnice na sladění zákonů, předpisů a administrativních opatření členských států s ohledem na požadavky kladené na přístupnost produktů a služeb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD). Při těchto diskuzích se nyní uvažuje o rozšíření rozsahu navrhované Direktivy rovněž na turistické ubytovací služby.

 

Jakožto důležitá součást hospodářství České republiky by odvětví pohostinství bylo navrhovanými opatřeními přímo a vážně ovlivněno. Přístupnost pohostinských služeb, a zvláště pak přístupnost tzv. „zastavěného prostředí“ (built environment) ubytovacích zařízení, je již kvalitně právně upravena na národní úrovni, a toto odvětví České republiky již s ohledem na svoje kapacity dostupných finančních a lidských zdrojů dělá maximum pro to, aby svoje služby neustále více zpřístupňovalo. Je však nutné vzít v úvahu, že v porovnání s dalšími produkty a službami, které se aktuálně nacházejí v rozsahu Směrnice, se sektor turistického ubytování v České republice skládá většinou z rodinných podniků nebo mikro-podniků. Předepisovat tomuto vysoce fragmentovanému sektoru plošně celoevropský přístup typu “jedna velikost vyhovuje všem” v podobě povinnosti provádět úpravy v tzv. „zastavěném prostředí“ (built environment) a ve službách by mohlo znamenat vážné ohrožení životaschopnosti většiny organizací činných v tomto sektoru, a tím i ohrožení konkurenceschopnosti cestovního ruchu v České republice.

 

Také mezinárodní slaďování požadavků na přístupnost v odvětví cestovního ruchu již probíhá, a to pod vedením Světové organizace cestovního ruchu při Organizaci spojených národů a mezinárodní standardizační organizace ISO, k jejichž práci přispívá i naše Asociace prostřednictvím naší celoevropské zaštiťující konfederace HOTREC.

 

Ze všech výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že přístupnost sektoru je lépe ošetřena na národní úrovni, a že by tudíž rozsah Směrnice měl být zachován v podobě navrhované Evropskou komisí.

 

Proto laskavě žádáme Vás i Vaši politickou skupinu o zajištění toho, aby pozměňovací návrhy, o nichž se má s ohledem na tento legislativní text hlasovat, plně respektovaly výše uvedené aspekty a nezahrnovaly cestovní ruch a ubytovací služby do tohoto textu.

 

S přihlédnutím k důležitosti odvětví pohostinství pro naše hospodářství pevně doufáme, že budeme moci počítat s Vaší zásadní podporou.

 

 

Se srdečným pozdravem,

 

Václav Stárek

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?