Novinky

Dopis premiérovi ČR B.Sobotkovi- nižší sazba DPH

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 6.4.2015
Naše stanoviska

Vážený pan

Mgr. Bohuslav Sobotka

předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

       V Praze dne 30. března 2015

 

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako zástupci oboru hotelnictví a gastronomie v České republice. Naše organizace od počátku podporuje snahu Ministerstva financí o zavedení elektronické evidence tržeb. Od tohoto záměru si slibujeme nejen zefektivnění výběru daní, ale hlavně nastavení stejných podmínek v podnikání pro všechny provozovatele restaurací. V souvislosti s tímto krokem se v médiích objevily zprávy, že provozovatelé restaurací požadují nižší DPH pro pokrmy. Tato informace není zcela přesná. Jde nám pouze o narovnání diskriminace, která v této oblasti přetrvává již od minulých vlád. Navíc by tento krok zmírnil dopady na úbytek pracovních míst v oboru, který v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb předpokládáme.

Asociace hotelů a restaurací České republiky již několik let prosazuje převedení pokrmů restaurací do snížené sazby DPH. Jedním z důvodů je fakt, že pokrmy v restauracích jsou zatíženy základní sazbou (v současné době 21%), zatímco na vstupu jsou potraviny daněny sazbou sníženou (15%). Provozovatelé restaurací jsou tedy jako jediní penalizováni za poskytování pracovních příležitostí svým zaměstnancům, kteří přidáním lidské práce vytvářejí pokrmy. Nejedná se přitom o žádnou novinku, neboť až do roku 2004 byla sazba DPH pro pokrmy v restauracích v České republice ve snížené sazbě (5%). V současné době jsou přitom pokrmy v režimu take-away (jídlo sebou) ve snížené sazbě, zatímco konzumací v restauraci je zákazník zatížen sazbou základní. To je další důvod pro sjednocení sazeb, protože toto opatření jde spíše proti motivaci zákazníků restaurace navštěvovat. Navíc je zcela nesystémovým opatřením poskytujícím prostor pro daňové úniky.

Snížená sazba DPH pro pokrmy v pohostinství není v Evropské unii ojedinělým jevem. Celkem ve 14 z 27 zemí EU je pohostinství zdaněno sníženou sazbou. Již v roce 2007 Evropská komise předložila Evropskému parlamentu a Radě ministrů zprávu, ze které vyplývá, že uplatňování snížených sazeb DPH na místě poskytované služby nepředstavuje žádnou újmu pro fungování vnitřního trhu a může mít dokonce pozitivní vliv, pokud jde o vytváření pracovních míst a boj proti šedé ekonomice.

Dne 5. května 2009 Rada ministrů oficiálně přijala novelu směrnice o DPH 2006/112/ES. Tento pozměňovací návrh dává všem členským státům EU možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH u restauračních služeb.

Vážený pane premiére, z informací v médiích jsme pochopili, že jste s tímto návrhem vyslovil nesouhlas. Chtěli bychom Vás ještě jednou požádat o přehodnocení tohoto stanoviska. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem by bylo po dlouhé době ze strany politiků vytvořeno první opatření, které by podpořilo podnikání a zaměstnanost v našem oboru.

Velmi rádi bychom se na toto téma s Vámi osobně setkali a předložili veškeré argumenty, včetně studie, která dokládá, že tento krok by měl v konečném důsledku pozitivní dopad do celkového objemu příjmů státního rozpočtu.

Předem děkujeme za laskavé vyjádření a přejeme Vám osobně hodně úspěchů.

S úctou

 

Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?