Novinky

Dopis primátorce Hl.m.Prahy A. Krnáčové - restaurační zahrádky

Napsal/a Artao | 16.2.2015
Naše stanoviska

Vážená paní

Adriana Krnáčová

Primátorka hl. m. Prahy

Magistrát HMP

Mariánské nám. 2

110 00  Praha 1, Staré Město

 

                                                                                                                                                V Praze dne 10. února 2015

Vážená paní primátorko,

obracím se na Vás jménem Asociace hotelů a restaurací České republiky, která reprezentuje momentálně více než polovinu celkové ubytovací kapacity v naší republice a přes 300 hotelů v hlavním městě Praze. Naši členové z řad významných pražských hotelů a restaurací se na nás obrátili, abychom jednali jejich jménem v záležitosti změn pro režim restauračních zahrádek v Praze.

V minulém roce naši členové obdrželi v říjnu minulého roku dopis, zaslaný Odborem dopravy/ Oddělením veřejných záborů, který upozorňuje na novou metodiku Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy pro restaurační zahrádky a zcela zásadně s účinností od roku 2015 mění podmínky pro jejich realizaci. V dopise se, mimo jiné, uvádí, že „za aktuální stanovisko pro povolení provozu zahrádky bude považováno stanovisko Odboru památkové péče vydané od dubna 2013. Ve skutečnosti v současné době je požadováno stanovisko nové, které však Odbor památkové péče podmiňuje dodržením metodiky, s níž byli provozovatelé restaurací seznámeni v říjnu loňského roku. Toto stanovisko v praxi znamená likvidaci všech zasklených zahrádek s mobilní podlahou a markýzou.

Pro Vaši informaci se toto opatření bude týkat přibližně 300 zahrádek v Praze, které budou zlikvidovány. Pokud vezmeme v úvahu, že podnikatelé do těchto zahrádek v rámci svých podnikatelských záměrů vložili nemalé finanční prostředky (jedná se o investice v řádech 500 000,- Kč až 1 000 000,- Kč za každou takovou instalaci), dostáváme se na poměrně vysokou ztrátu, způsobenou tímto rozhodnutím podnikatelům v Praze. Dále bychom chtěli upozornit, že město získává z provozu těchto zahrádek nemalé finanční prostředky, o které tímto krokem přijde. Pro informaci jen Obecní dům, který je majetkem města, odvádí ročně na poplatku 1,6 mil. Kč. Propočtem na výše uvedený počet zahrádek se tak dostávám k přibližné částce vyšší než 400 mil. Kč ročně. Dalším důsledkem tohoto kroku bude logicky nejen snížení tržeb dotčených zařízení, ale také nutná úprava stavů zaměstnanců, kteří se takto pravděpodobně ocitnou v nadcházející sezóně bez práce. Zatímco stávající kryté zahrádky mohou být využívány prakticky celoročně, je celkem logické, že jejich odstranění bude mít za následek, že budou využity pouze v letním období, čímž dojde k dalšímu poklesu tržeb a ztrátám na příjmech do veřejných rozpočtů.

K výše uvedenému konstatujeme, že toto opatření poškodí jak zákazníky a zaměstnance, tak samotné podnikatele, které reprezentujeme. Zároveň sdělujeme, že jsme připraveni se domáhat případných ztrát, vzniklých tímto opatřením všemi dostupnými zákonnými prostředky.

Vážená paní primátorko, žádáme Vás o zjednání nápravy v této záležitosti, neboť se domníváme, že by mělo být především zájmem Magistrátu hl. m. Prahy udržet nejen vzrůstající trend příjezdového cestovního ruchu, ale také podpora podnikání a zaměstnanosti v našem hlavním městě. Pochopili bychom, pokud by se tato opatření vztahovala na nově povolované instalace nebo, pokud by byl dostatečný časový prostor se tomuto opatření přizpůsobit. V každém případě však toto opatření bude mít za důsledek celkový úbytek míst na restauračních zahrádkách, pokles tržeb a snížení zaměstnanosti v oboru pohostinství. Chápeme nutnost zachovat a chránit historické památky v Praze, na druhé straně instalace těchto zařízení nijak nepoškozují samotné stavby a nejsou pevnými stavbami ve smyslu stavebního zákona.

Pevně věříme, že se budete touto situací zabývat a předem děkujeme za podporu.

S úctou

 

Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?