Novinky

Dopis vedení společnosti Booking

Napsal/a Artao | 10.6.2013
Naše stanoviska

V Praze dne 4.června   2013

Vážená paní Giefing,

obracíme se na Vás jménem členů Asociace hotelů a restaurací České republiky, která zastupuje více než tisíc členských hotelů, z toho přibližně 300 hotelů v hlavním městě Praze, včetně mezinárodních hotelových řetězců. Podrobný seznam našich členů je k dispozici na webových stránkách www.ahrcr.cz .

Naši členové nás vyzvali, abychom vstoupili jejich jménem v jednání se společností Booking.com ve věci publikace jejich koncových cen na portále, jejich struktury a požadavku Vaší společnosti na odvádění provizí z poplatků a daně z přidané hodnoty. Zároveň jsme byli upozorněni, že společnost Booking.com, respektive její zastoupení v České republice, nepřistupuje ke všem subjektům na trhu za stejných podmínek, čímž pravděpodobně dochází k narušení hospodářské soutěže na území České republiky.

V návaznosti na očekávané zvýšení rekreačních a lázeňských poplatků, které by mohlo být aplikováno se 100% zvýšením již od léta tohoto roku, začali někteří hoteliéři od nového roku účtovat tyto poplatky zvlášť s tím, že jsou uvedeny pod čarou a to na všech on-line prodejních portálech, včetně booking.com. Tato praxe se setkala s pochopením všech OTA partnerů a při zavedení nebyl zaznamenán žádný negativní komentář jak ze strany OTA, tak ze strany koncových klientů. Po přibližně 3 měsících booking.com jako jediný, bez jakéhokoliv reálného ekonomického vysvětlení, začal, vyžadoval zpětně zahrnutí místních poplatku do ceny ubytování.

Na základě této skutečnosti jsme vyvolali oficiální jednání mezi zástupcem společnosti Booking v ČR, panem Davidem Mikou, kde jsme naše požadavky a stanoviska projednali. Bohužel jsme nedostali jasnou odpověď, jak bude tato záležitost ze strany společnosti Booking řešena. Následně po našem jednání obdrželi naši hoteliéři Newsletter, kde byli informováni, že mohou nově oddělit lázeňské a rekreační poplatky (City Tax) od ceny a uvádět je zvlášť. Druhý poplatek, z kapacity ubytovacích zařízení reprezentanti Vaší společnosti stále odmítají uvádět od ceny odděleně a vybírat zvlášť, přestože současná národní legislativa tento postup umožňuje.

Nedává smysl, aby hoteliér odváděl provize zprostředkovateli také za jakékoli poplatky, které hotel pouze vybírá a následně odvádí do státního rozpočtu. Navíc, pokud dojde k jejich zvýšení, měl by se tento nárůst projevit také přímo v současných cenách, aby nebyl rozdíl hrazen pouze na úkor marže provozovatele ubytovacího zařízení.

V rámci této diskuse a následného průzkumu mezi našimi členy jsme dále zjistili, že v České republice se provize, sjednané se společností Booking.com účtují také z DPH.

V souladu se stanoviskem naší advokátní kanceláře, požaduje AHR ČR pro své členy jednotný přístup k uživatelům (provozovatelům ubytovacích zařízení) a to s ohledem na zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Zároveň upozorňujeme, že podle aplikovatelné národní legislativy nejsou ubytovací zařízení povinna uvádět konečnou cenu pro spotřebitele, která by zahrnovala také místní poplatky. Stejně tak Všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smluv se společností Booking ve svém čl. 2 ods. 2.3.4, umožňují provozovatelům ubytovacích zařízení uvádět cenu bez poplatků.

 

AHR ČR požaduje jménem svých členů:

  1. Jednotný přístup k uživatelům distribučních sítí OTA v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
  2. Oddělení veškerých poplatků – z kapacity a rekreačních a DPH od základu ceny pokoje, ze které se odvádí následná provize společnosti Booking.
  3. V souvislosti s výše uvedeným umožnit všem hoteliérům, kteří se tak rozhodnou, aby uváděli ceny očištěné od místních poplatků a DPH s uvedením této částky pod cenou za ubytování, případně včetně částky konečné.

Vzhledem k tomu, že jsme tento požadavek již vznesli na regionálního manažera Booking pro Českou republiku, ale neobdrželi jsme žádnou konkrétní odpověď ani termín, kdy by měla být odpověď společnosti k dispozici, rozhodli jsme se oslovit přímo vedení společnosti s tímto legitimním požadavkem, ve snaze dosáhnout konečné dohody mimosoudní cestou. Proto Vás žádáme o vyjádření v co nejkratším časovém termínu, abychom mohli následně informovat naše členy a dohodnout se na dalším společném postupu.

Jsme připraveni tuto záležitost kdykoli projednat osobně a předem děkujeme za odpověď. Těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem

Václav Stárek

prezident AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?