Novinky

EET - dopis náměstkyni Hornochové - výjimky z EET

Napsal/a Artao | 12.4.2015
Naše stanoviska

Vážená paní náměstkyně,

 

obracíme se na Vás jménem Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) ve věci dalšího vývoje zavedení elektronické evidence tržeb. Stanovisko AHR ČR jsme opakovaně veřejně deklarovali a nadále má podporu naší členské základny. V posledních dnech se však prostřednictvím médií objevují informace o záměru Ministerstva financí ČR, zúžit aplikaci povinnosti elektronické evidence tržeb na 300 tis. podnikatelských subjektů s tím, že by ze systému byli vyjmuti například řemeslníci.

 

V této souvislosti Vás žádáme o vyjádření k informaci, která proběhla tiskem a upřesnění záměru ministerstva, jakých oborů a služeb se elektronická evidence tržeb bude týkat. Vzhledem k naší dosavadní spolupráci na tomto projektu se domníváme, že bychom tyto informace měli mít k dispozici přímo z ministerstva, ne zprostředkovaně prostřednictvím médií.

 

AHR ČR chápe od počátku zavedení systému elektronické evidence tržeb jako nástroj k zajištění stejných a rovných podmínek v podnikání. Z tohoto důvodu máme za to, že by měl být systém aplikován ve všech oblastech služeb a prodeje, kde dochází k hotovostní platbě. Případný záměrem ministerstva zavádět povinnost elektronické evidence tržeb pouze na služby ubytování a stravování maloobchod a  velkoobchod, případně vyjmout z povinnosti OSVČ, ještě více otevře obcházení daňových povinností. Diskutabilní je samotné rozdělení jednotlivých služeb a oborů na ty, kde bude povinnost zavedena a naopak. Z dostupných studií jasně vyplývá, že „nechuť k daňovým odvodům“ nevykazují podnikatelé v oblasti veřejného stravování a ubytovacích služeb na prvním místě, jak je opakovaně deklarováno ze strany ministerstva.

 

Vážená paní náměstkyně, naše organizace je i nadále připravena tento záměr veřejně podporovat za předpokladu, že v konečném důsledku nebude znamenat přenesení dalších povinností pouze na několik oborů v oblasti podnikání, ale bude aplikována plošně s minimem výjimek tak, jak bylo původně deklarováno.

 

Předem děkujeme za laskavé vyjádření.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?