Novinky

EET vyjímky- dopis náměstkyni

Napsal/a Artao | 13.4.2015
Naše stanoviska

Vážená paní náměstkyně,

děkujeme Vám za odpověď a rádi bychom požádali o aktualizovaný návrh zákona k elektronické evidenci tržeb po vypořádání připomínek. Zákon a doprovodné dokumenty jsou v současné době skutečně formulovány obecně a není zcela zřejmé, jakých subjektů se v závěru výjimky s povinnosti elektronické evidence tržeb budou týkat. To je však klíčová informace, od které se odvíjí nejen celkový výsledek tohoto projektu, tedy zefektivnění výběru daní, ale také postoj podnikatelů.

Dle našeho názoru neexistují objektivní důvody k tomu, aby jakékoli oblasti podnikání, byly z povinnosti vyjmuty, tím spíše, že se mnohdy prolínají.

Na webových stránkách http://www.eltrzby.cz/ (Asociace malých a středních podnikatelů), je zveřejněn seznam oborů podnikání s termíny od kdy by se jich měla elektronická evidence tržeb týkat. Samotný seznam a některá vyjádření této organizace naznačují veřejně, že se tato povinnost bude týkat pouze obchodu a služeb v pohostinství. Zajímavé je pak srovnání počtu oborů, které zatím nemají určený termín zavedení. Domníváme se, že pokud máme skutečně vzít myšlenku společně za svou, pak je nutné jasně komunikovat kompletní harmonogram. Je to i v zájmu podnikatelů, kteří by měli vědět, na co se mají připravit.

V návaznosti na můj rozhovor s panem ing. Lukášem Kozákem bychom Vám zároveň rádi nabídli možnost vystoupit na naší Roadshow, která proběhne v Praze dne 15. dubna. Do programu jsme zařadili mou přednášku z našeho společného vystoupení na setkání Business Café, a byli bychom velmi rádi, pokud byste vystoupila za MF i vy osobně. Akce se koná v hotelu Corinthia Towers, Vaše vystoupení navrhujeme na 12:30 hod., ale můžeme přesunout případně i na dopolední hodiny, akce začíná v 9:00. Předpokládáme účast cca 80 provozovatelů hotelů a restaurací z Prahy. Více na http://akce.ahrcr.cz/kalendar-rs/

Dále plánujeme konferenci pro provozovatele restaurací – Gastronomický den, kde bychom této otázce chtěli věnovat celý jeden blok přednášek a diskusi. Tato akce proběhne 13.5. v Parkhotelu v Plzni. Rádi bychom zde dali prostor jak Vám osobně, tak zástupcům specialistů z MF, včetně IT. Detaily programu bychom doladili s MF, prosíme případně o sdělení kontaktní osoby.

Kromě této problematiky, máme ještě několik námětů, které bych s Vámi velmi rád příležitostně projednal. Jedná se o oblasti, kde dochází k neefektivnímu výběru poplatků a daňových povinností a zároveň k rozšiřování nerovných podmínek na trhu. Jedná se především o systém a výběr místních poplatků (rekreační a lázeňský, poplatek z kapacity) a dále o online prodej ubytovací kapacity v soukromí (využívání bytů a apartmánů, určených k residenčnímu bydlení pro krátkodobé komerční bydlení). V obou případech máme připravené návrhy řešení, stejně jako podklady jak z naší evropské konfederace HOTREC, tak studií z České republiky.

Předem děkujeme za laskavé vyjádření a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

V. Stárek

 

AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?