Novinky

Hoteliéři kritizují práci MMR

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 31.3.2021
COVID-19 Press releases

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hoteliéři kritizují práci MMR, od října loňského roku stále marně čekají na pomoc

Praha 31. března 2021 – Asociace hotelů a restaurací České republiky konstatuje, že prodloužení termínu podání žádostí programu Covid – ubytování II, jak ohlásila minulý týden ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, podnikatelům, kteří čelí ekonomické krizi nepomůže. Opakovaně apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zajistilo urychlené proplácení již několik měsíců podaných žádostí. Těch bylo podáno podle vyjádření samotného ministerstva již 5439 v celkové hodnotě přes 2,5 miliardy korun. Přestože vláda veřejně deklaruje pomoc podnikatelům, již zapomíná sdělit, že pomoc ubytovacímu sektoru je pouze na papíře. Podnikatelům, kteří museli uzavřít své provozy z nařízení vlády opětovně již v říjnu loňského roku, žádné kompenzace ze slibovaného programu nebyly vyplaceny.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „podnikatelé jsou na konci sil a za zimní sezónu se dosud nedočkali slibované pomoci. Přitom programy MPO, které byly schváleny ve stejnou dobu již byly propláceny. MMR argumentuje nutností vyčkat na notifikaci, přitom Notifikační rozhodnutí EK ze dne 16.12.2020 konstatuje, že komise nebude vznášet námitky k úpravám programů. Ptáme se tedy, proč proces trvá tak dlouho a případně proč není program, který navazuje na první výzvu již administrativně vyřízen a proplácen. Argumenty, že míček je na straně EK jsou velmi slabé a našim podnikatelům rozhodně nepomohou.“

AHR ČR by předpokládala, že právě Ministerstvo pro místní rozvoj, které má cestovní ruch v gesci, se za tento obor aktivně postaví, a to jak na úrovní vlády, tak v EU a v neposlední řadě směrem k veřejnosti. Skutečnost je však opačná.

Nově nastavované programy MPO s rozhodným obdobím od ledna, tedy překrývajícím i Covid – Ubytování II (do 22.1.), nebude pravděpodobně možno podat, pokud má žadatel podanou žádost na částečně se překrývající období, o kterém nebylo dosud rozhodnuto. Prodleva ve vyřizování žádostí Covid – ubytování II může tedy ovlivnit i další žádosti na následující nebo navazující období.

Situace podnikatelů je po více než půlročním výpadku kritická, přitom musí splácet své závazky bez toho, aby jim bylo umožněno podnikat. Rychlost pomoci je klíčová zvláště po roce pandemie, kdy je již více jak 20 % podnikatelů v situaci, kdy udrží své podniky maximálně do konce března a dalším dvaceti procentům hrozí bankrot během dubna.

Kontakt Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632

TZ v pdf :  31-03-2021-tz-hotelieri-kritizuji-praci-mmr

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?