Novinky

Hoteliéři pro snižování spotřeby plastů, proti vodě zdarma v restauracích

Napsal/a Administrátor | 4.9.2018
Tiskové zprávy

Hoteliéři pro snižování spotřeby plastů, proti vodě zdarma v restauracích

V Praze dne 4. září 2018

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) se v poslední době opakovaně vyjadřovala k návrhům Evropské komise na snižování používání plastů a návrhu revize směrnice o kvalitě pitné vody. Hoteliéři se zabývají udržitelností životního prostředí již mnoho let a v této problematice dosáhli poměrně zásadních změn. Není však možné, aby stát diktoval podnikatelům, že mají své služby poskytovat zákazníkům zdarma.

Evropská komise navrhla revizi stávající směrnice o kvalitě pitné vody. Ta obsahuje ustanovení zavazující členské státy k zavádění opatření na podporu užívání kohoutkové vody, a to i prostřednictvím vybízení restaurací k poskytování kohoutkové vody hostům zdarma.

AHR ČR chápe snahu EK umožnit občanům přístup k pitné vodě, to může být činěno prostřednictvím institucí, které státy přímo spravují. Není možné diktovat jednostranně podnikatelům, například v pohostinství, že mají jakoukoli komoditu z jejich nabídky podávat zdarma. Každá služba v restauraci je spojena z nákladů podnikatele, ať se již jedná o nájem, energie, mzdy zaměstnanců, logistiku apod. Je tedy plně na podnikateli samotném, zda nabídne vodu zdarma hostům, případně zda službu zpoplatní. AHR ČR podporuje jakékoli aktivity směřující k zajištění kvality vody a její šetrné spotřebě, jednoznačně však spolu s ostatními evropskými hoteliéry, zastoupenými v konfederaci HOTREC, odmítá nátlak politiků a veřejné správy na povinnost poskytovat vodu zdarma.

AHR ČR na druhé straně podporuje další záměr Evropské komise, snížit používání jednorázových plastových obalů a dalších výrobků o 90% do roku 2025. V zájmu udržitelnosti životního prostředí je nutné se touto problematikou zabývat. Jak již bylo uvedeno, hoteliéři ve svých provozech již řadu let sledují například spotřebu vody, ale také spotřebu plastů a poměrně výrazně ji omezují. Ať již se jedná o využívání kosmetických přípravků na pokojích, čisticích prostředků, minimalizace jednorázových plastových obalů a inventáře. AHR ČR aktivně podporuje alternativní řešení, která přinášejí další snižování spotřeby plastů k jednorázové spotřebě. Je nutno zároveň konstatovat, že tato řešení se ve většině případů promítnou do nákladů za poskytované služby, protože alternativní řešení je většinou dražší.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k těmto aktivitám dodal: „Sledujeme podrobně návrhy přicházející z Evropské komise a parlamentu, ke kterým se vyjadřujeme. Některé z nich jsou přínosné, avšak poslední dobou nabýváme přesvědčení, že aktivity úředníků se zaměřují převážně na restaurace. Jinak tomu není ani v návrhu ke kvalitě a přístupnosti vody, kdy má být poskytována bezplatně ve veřejných budovách, tedy spravovaných státem a restauracích, které patří do sféry soukromého podnikání. Nechápeme, proč právě restaurace mají být předmětem většiny regulací. To budí spíše dojem diskriminace než rovný a věcný přístup k řešené problematice.“

Kontakt: ing. Václav Stárek, +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?