Novinky

HOTREC k postoji EK vůči Airbnb

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 4.10.2018
Naše stanoviska

Brusel, 20. září 2018 – Evropské odvětví pohostinství vítá dnešní vyjádření eurokomisařky Jourové týkající se předsevzetí společnosti Airbnb vyhovět požadavkům Evropské komise a úřadů EU na ochranu práv spotřebitelů. Opatření, která má Airbnb zavést, přispějí ke spravedlivějšímu fungování trhu cestovního ruchu v Evropě, z čehož budou mít prospěch zejména spotřebitelé. Konfederace HOTREC spolu s členskými Asociacemi již dlouhou dobu vyzývají k tomu, aby bylo v takzvané spolupracující ekonomice rozlišováno mezi profesionálními obchodníky a běžnými sdílejícími uživateli (peery), a tím se podpořila spravedlivá hospodářská soutěž.

Takzvaná spolupracující ekonomika se v posledních letech rychle vyvíjí. Kromě jednotlivců, kteří své nemovitosti příležitostně pronajímají turistům (což byl počátek tzv. „sdílené ekonomiky“), zde dnes dochází k pravidelnému profesionálnímu pronajímání stále většího objemu turistických ubytovacích kapacit. Je tedy nejvyšší čas, aby byla spotřebitelům dána možnost profitovat ze zavedených evropských práv na ochranu spotřebitelů tím, že budou v rámci Evropy schopni rozpoznávat rozdíly mezi profesionálními obchodníky a běžnými uživateli. Konfederace HOTREC plně podporuje rozhodnutí Komise týkající se potřeby větší transparentnosti a spolehlivosti informací na tomto trhu.

„Evropské odvětví pohostinství vždy zastávalo názor, že aktivity probíhající v rámci takzvané spolupracující ekonomiky mohou cestující veřejnosti přinášet širší možnosti výběru, kladlo však zároveň velký důraz na to, aby tyto činnosti probíhaly spravedlivým a udržitelným způsobem. Dnešní vyjádření Komise představuje velký krok směrem k dosažení tohoto cíle“, uvedl Ramón Estalella, předseda pracovního týmu HOTREC pro oblast spolupracující ekonomiky.

„Těšíme se na splnění předsevzetí ze strany společnosti Airbnb, neboť to do prostředí evropského trhu cestovního ruchu již brzy vnese větší přehlednost a transparentnost, a tím zajistí spravedlivější tržní prostředí jak pro spotřebitele, tak pro hotelový průmysl“, uzavřel svůj komentář Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 

Co je to HOTREC?

Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Sektor se skládá z 1,9 milionu podniků, z nichž 99,5% představují podniky malé a střední velikosti (90% tvoří mikro-podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 11,1 milionů pracovních míst. Společně s ostatními turistickými odvětvími je tento sektor třetím největším odvětvím v Evropě. Konfederace HOTREC sdružuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy odvětví ve 30 různých evropských zemích.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?