Novinky

Kohoutková voda v restauracích

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 30.9.2018
Naše stanoviska

Voda v restauracích zdarma nebo za nízký servisní poplatek pouze pro zákazníky

Dne 10. září 2018 schválil výbor ENVI Evropského parlamentu svoji zprávu k návrhu Evropské komise na revizi Směrnice o pitné vodě s cílem zlepšit kvalitu pitné vody a zlepšit přístup k pitné vodě pro všechny. Proběhlo velmi diskutované hlasování o ustanoveních, jež by od členských států požadovala, aby motivovaly restaurace k podávání kohoutkové vody zdarma. Nakonec byl odhlasován pozměňovací návrh předložený zpravodajem Michelem Dantinem (EPP, Francie) a podpořený skupinami ELS, ALDE, ECR a ENF, jenž jasně uvádí, že se toto ustanovení bude vztahovat výhradně na zákazníky restaurací (a nikoli na osoby, které do restaurace vstoupí, aniž by cokoliv konzumovaly) a umožní restauracím účtovat nízký poplatek za poskytnutou službu.

Další kroky:

Očekává se, že plenární zasedání Evropského parlamentu schválí svoji zprávu a stanovisko v říjnu 2018. Mezitím bude rakouské předsednictví pokračovat v iniciování rozprav v rámci Evropské rady. Aby mohla být Směrnice v rámci stávající legislativy schválena, bude muset Rada dostatečně brzy zaujmout společný přístup tak, aby bylo možné zahájit jednání v rámci trialogu ještě do konce tohoto roku.

Činnost:

Konfederace HOTREC spolu s národními Asociacemi vypracovala stanovisko a koncept pozměňovacích návrhů, které byly rozeslány klíčovým poslancům Evropského parlamentu, Evropské komisi a rakouskému předsednictví Evropské rady. Členové konfederace HOTREC kontaktují  svoje vlády a tlumočí jim společné  stanovisko.

Stanovisko HOTREC a sdružených národních Asociací :

  • Konfederace HOTREC velmi vítá zprávu výboru ENVI i přijetí pozměňovacího návrhu předloženého poslancem Evropského parlamentu p. Dantinem společně se skupinami EPP, ALDE a ECR, které objasňují ustanovení Směrnice mající dopad na restaurační odvětví. Odhlasovaný pozměňovací návrh již představuje významný krok ke zlepšení přístupu k vodě v restauracích v těch zemích, ve kterých se kohoutková voda běžně nepodává. Tímto pozměňovacím návrhem se rovněž předejde uvalení nepřiměřené zátěže na místní podniky, zejména v turisticky vysoce vytížených destinacích, kde by jinak „ne-zákazníci“ mohli restauracím znesnadňovat normální fungování. Kromě toho je možnost účtovat si nízký servisní poplatek uznáním té skutečnosti, že restaurační služby nejsou poskytovány zdarma, a v těch zemích, kde to ještě není obvyklé, to poslouží k snadnějšímu přesvědčení restaurací, aby kohoutkovou vodu nabízely.

 

  • Konfederace HOTREC důrazně vyzývá Radu, aby zaujala obdobné stanovisko a souhlasila s touto konkrétní změnou navrhovanou výborem ENVI.
Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?