Novinky

Koronavirus - informace AHR ČR

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 3.2.2020
Naše stanoviska

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, který je velmi intenzivně probírán rovněž v médiích, jsme zatím neobdrželi žádné specifické informace nebo pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví. Rovněž se doposud nepotvrdil jeho výskyt na území České republiky.

Domníváme se, že je třeba vyčkat dalšího vývoje a pouze dbát na dodržování stávajících hygienických předpisů pro provozy ubytovacích a gastronomických zařízení.

Ve stejném duchu informujeme i media, která vznáší tyto dotazy. AHR ČR jinak nebude zatím vydávat žádná jednostranná stanoviska k veřejnosti.

Dle našich informací Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany souhrnné informace, které budou průběžně aktualizovány.

Co se týká obchodní stránky věci, domníváme se, že je třeba opět vyčkat dalšího vývoje. V každém případě čínská klientela tvoří 6 % celkového příjezdového cestovního ruchu do ČR (cca 600 tis. příjezdů ročně). Je tedy zřejmé, že zvláště pro některá ubytovací zařízení může mít současné rušení skupinových akcí a případné přerušení přímého leteckého spojení citelné dopady. Navíc v současné době registrujeme všeobecně rušení některých rezervací ze strany občanů i v rámci EU. Je to pravděpodobně důsledek obav z cestování všeobecně a tuto záležitost nechceme rozhodně podceňovat. Pokud by měla situace dále gradovat, budeme hledat řešení a podporu ze strany příslušných ministerstev.

Zároveň máme informaci, že Booking.com obeslal naše členy  dopisem s požadavkem na bezplatná storna rezervací čínských turistů. Tento nyní studují naši právníci a v nejbližší době se k němu vyjádříme pro naše členy.

V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se opatření z pohledu ochrany zdraví doporučujeme kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví, více naleznete na tomto odkazu:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?