Novinky

Manuál změn prodeje alkoholu

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 17.10.2013
Naše stanoviska

Vážení členové,

přikládáme informace k prodeji alkoholu související se změnami živnostenského zákona o z. o povinném značení lihu. Odpovídající sbírku zákonů přikládáme v příloze (anebo k dispozici na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu). Sbírka č. 307 (od str. 11), v manuálu poslední stránka.

V příloze také naleznete podrobný manuál vysvětlující všechny související změny a níže pak pár základní bodů s jednoduchými instrukcemi. Berte tyto informace jako náš výklad, kterým vám chceme pomoci se na změny připravit.

Konkrétní instrukce ve zkratce:

Pro prodejce konečnému spotřebiteli (týká se pohostinství) platí povinnost zažádat o koncesi na živnostenském úřadě. Podnikatel, který je ke dni 17. října 2013 oprávněn prodávat lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu dalších 6 měsíců. Požádá-li podnikatel v uvedené šestiměsíční lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej lihovin, může v prodeji pokračovat, dokud nedojde k pravomocnému rozhodnutí (udělení koncese, zamítnutí žádosti či zastavení řízení). Koncese je bezplatná a nevyžaduje žádnou odbornou způsobilost. Ale v případě porušení zákona ji lze odebrat.

  • Lihem se v z. o povinném značení lihu rozumí i lihoviny obsahující nejméně 15% objemových lihu. Zákon nabývá účinnosti 1. 12. 2013
  • Distributorem lihu  je například velkoobchod, takže tato část se pohostinství netýká.
  • Rodné listy (nařízení vlády 317/2013) zůstávají nadále v platnosti, včetně 3b části

Prodávat, myšleno v obchodě v uzavřených lahvích, je možno spotřebitelská balení maximálně do velikosti 3 litrů. Balení od 1L do 3L musí být jen ve skleněném obalu. Do 1. 12. 2013 je tedy nutné vyprodat stávající zásoby, nesmí ani zůstat na skladu. Pro gastronomii a tedy prodej rozlévaného alkoholu z otevřených lahví je maximální balení 1L a všechna balení musí být ze skla -  ruší se tak například všechny kanystry, plastové/keramické láhve (i do 1L) nebo chladiče či ohřívače s nádržkou. Na baru s jednou pokladnou je možno mít jen 1 otevřenou láhev od každého druhu. V případě, že má láhev jednocestný ventil, tak se množství navyšuje na 3 ks.

Od 1. 12. 2013 budou nové kolky, které mají nové ochranné prvky, QR kod (člověk si může načíst jeho číslo a zjistit údaje o tomto kolku) a jsou specifické pro konkrétní objem a obsah alkoholu. Každý kolek je originál – má jiné 8 místné číslo na konci. Do 9 měsíců musí být vyprodané zboží se starým kolkem z daňového skladu – tedy do 1. 8. 2014 (nebo musí být zboží překolkované).  Inventura stavu zásob na daňovém skladu proběhne k 30. 11. 2013. Zboží již uvedené do daňového oběhu má neomezenou dobu použití i se starým kolkem.

 Manuál alkohol nová legislativa SOCR ČR 2013

 Sbírka zákonů 0017 3013

V případě dotazů jsme k dispozici.

S pozdravem


Ing. Václav Stárek

prezident AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?