Novinky

NA CO SE PTÁTE / Dph, Antivirus, poskytování ubytování

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 25.3.2020
COVID-19 Naše stanoviska

NA CO SE PTÁTE- TÉMA – KOMPENZACE MEZD DLE PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI MPSV ČÁST I

Odpovědi obdrženy z legislativní sekce MPSV ze dne 24.3.2020

1. Chápeme správně, že účinnost opatření se vztahuje na období vyhlášení mimořádného opatření, tedy od 16.3. do jeho ukončení?

Odpověď:  Jednotlivé režimy mají různou dobu platnosti a je možné, že jejich platnost bude měněna.  Situace k dnešnímu dni (24. 3. 2020) je taková, že platnost režimu A byla stanovena od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020, platnost režimu B byla stanovena od 1. 3. 2020 do 1. 4. 2020 a platnost režimů C, D a E byla stanovena od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Důrazně však upozorňujeme, že platnost jednotlivých režimů určuje časový úsek, ve kterém jsou jednotlivé režimy aktivní a nelze je zaměňovat s maximální délkou podpory na konkrétního zaměstnance (např. v režimu B stanoveno na max. 20 dnů).

2. Vztahuje se režim B na ubytovací zařízení, která musí být částečně v omezeném provozu? Tedy poskytují ubytování v omezené míře například hostům ze zahraničí, kteří nemohou momentálně opustit republiku. Usnesení č. 241 ze 16.3.

Odpověď: Uvedené usnesení není přímo jmenováno v usnesení vlády ČR č. 257 ze dne 19. 3. 2020, jímž byl Program schválen, upozorňujeme však, že tento výčet je pouze demonstrativní a režim B se vztahuje na veškerá krizová usnesení vlády, v jejichž přímém důsledku byli zaměstnavatelé nuceni přerušit svůj provoz. Režim B tak lze vztáhnout i na zaměstnavatele provozující ubytovací služby, jejichž zaměstnanci jsou v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP v přímém důsledku krizových usnesení vlády ČR. ( doplnění AHR pro lepší orientaci- program je možno žádat pro zaměstnance, který nemohl vykonávat práci z důvodu jiné překážky na straně zaměstnavatele, spočívající v uzavření nebo omezení provozu z důvodu mimořádných krizových opatření přijatých vládou nebo Ministerstvem zdravotnictví )

3. Mají pracovníci na DPP a DPČ nárok na náhradu při jiných překážkách v práci?

Odpověď: MPSV chápe problematiku a děkuje za podnět, aktivně se jím zabývá a bude se snažit tento aspekt co nejdříve vyjasnit.

4. Předpokládáme, že na čerpání náhradního volna se režim B rovněž nevztahuje?

Odpověď: Režim B Programu je koncipován jako příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v případě vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP za stanovených podmínek. Náhradní volno do tohoto režimu nespadá.

NA CO SE PTÁTE – ČÁST II  - Odpovědi obdrženy z MPO z 20.3.2020

1) týká se opatření Režim B všech zaměstnavatelů bez ohledu na velikost podniků? Tedy i nad 250 zaměstnanců?

Odpověď: Ano, není stanovena kvóta pro počet zaměstnanců zaměstnavatele.

 2) Příspěvek na mzdu se bude v Režimu B vztahovat k hrubé nebo čisté mzdě?

Odpověď: Jedná se o příspěvek na náhradu mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci dle § 208 ZP uhradit, včetně případných odvodů.

 3) Pokud podnikatel nařídil zaměstnanci čerpání  dovolenou, bude moci toto opatření rovněž využít?

Odpověď: Ano, pokud po skončení dovolené a v době platnosti Programu se zaměstnanec ocitne v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP.

 4) Jak to bude v případě Režimu B s odvody na zaměstnance?

Odpověď: Zaměstnavatel je povinen provést odvody standardně, nedochází k žádným změnám, program spočívá pouze v poskytnutí příspěvku na náhradu mzdy. Náhrada mzdy je zaměstnavatel poskytnout v souladu s § 208 ZP včetně odvodů. 

 5) Kdy bude moci zaměstnavatel získat podmínky programu Antivir a postup pro využití?

Odpověď: Praktická aktivace je očekávána v řádu jednotek dnů. Bližší podmínky čerpání budou stanoveny v Dohodě, kterou bude uzavírat zaměstnavatel s Úřadem práce ČR.

6) Spadají ubytovací služby pod režim B?

Odpověď AHR – ano, dodatečným usnesením byly ubytovací služby doplněny. Dodatečným usnesením by měly být doplněny také do režimu C,D,E

DPH -  1)    Dotýká se rozhodnutí o posunutí EET také odkladu aplikace snížené sazby 10% sazby DPH na pokrmy, nápoje v restauracích ?

Odpověď: Ne, DPH zůstává nedotčeno

 

UBYTOVÁNÍ - 2)    Můžeme poskytovat ubytování v hotelech, penzionech těm, kteří potřebují ubytování za účelem výkonu pracovní činnosti?

Odpověď: jednotlivé výklady MPO se liší. Podle oficiálního portálu MPO, https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/ ano ( již mylně ). Podle vyjádření MPO s novým usnesením Ministerstva zdravotnictví není možné( pouze v ubytovnách) Momentálně jednáme o dalším doplnění této možnosti do dalšího usnesení – pravděpodobně zítra.

 

ČÁST III – na odpovědi čekáme

„Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.“

  1. Jak bude posuzováno, který zaměstnavatel má ohroženou hospodářskou činnost/jak má tuto skutečnost zaměstnavatel prokazovat? Bude relevantním kritériem pokles tržeb pod určité % (tento přístup aplikuje řada jiných evropských států).

 

  1. Za jakých podmínek se bude jednat o plnou úhradu náhrady mezd a za jakých jen o částečnou?

„Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.„

  1. Hodnotí se podnikatel jako celek (celá společnost), nebo po jednotlivých organizačních složkách – provozovnách?

     Například podnikatel má dva závody/provozovny a jedna z nich byla uzavřena, druhá ne.

  1. Jak bude příspěvek kalkulován, resp. co je základem pro určení výše příspěvku v případě, kdy zaměstnanec část měsíce odpracoval, čerpal dovolenou atd. a pouze část měsíce mu nebyla práce přidělována z důvodu uzavření provozu?
Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?