Novinky

nový Prezident a Výkonný výbor HOTREC

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 22.10.2018
Tiskové zprávy

Krakov, 77. Valné shromáždění HOTREC, 18. října 2018 – HOTREC, konfederace zastřešující asociace hotelů, restaurací a kaváren v Evropě, zvolila svého nového Prezidenta a Výkonný výbor (ExCom) s dvouletým mandátem, jenž započne dnem 1. ledna 2019. Česká republika má poprvé od svého působení v HOTREC člena ve Výkonném výboru, byl jím zvolen Václav Stárek, prezident AHR ČR.

 „Cílem nově zvoleného Výkonného výboru bude podporovat inovace a prosazovat investice do 1,9 milionu podniků v našem sektoru, a také prosazovat rozumnější regulace EU. Rok 2019 se bude vyznačovat evropskými volbami a novým obsazováním Evropského parlamentu i Evropské komise. Naším úkolem bude přesvědčit legislativce EU, aby evropský zákonný rámec uvolnil růstový potenciál malých, středních i mikro-podniků a podpořil podnikání“, uvedl Zimmer Christensen.

Nově zvolený Prezident a Výkonný výbor budou zastupovat vysoce kompetentní společenství, jež se skládá ze 44 národních asociací působících ve 30 evropských zemích, a nabízí tak jedinečnou platformu pro sdílení osvědčených postupů a znalostí.

 Václav Stárek, prezident AHR ČR a nově zvolený člen výkonného výboru HOTREC k tomu dodal: „HOTREC pro nás udělal a stále dělá velmi mnoho dobré práce a my jako dlouholetí členové ji rádi využíváme. Proto se domnívám, že je načase, aby také Česká republika vracela něco této organizaci zpět. Bude mi ctí se zapojit aktivně to tvorby strategií a spolupracovat v rámci  řídícího týmu naší evropské organizace. Myslím, že je třeba jasně formulovat naše požadavky na tvorbu zdravého podnikatelského prostředí a jednoznačně se vymezit proti další, mnohdy nadbytečné, administrativní zátěži, která na nás poslední léta stále více dopadá a brzdí rozvoj podnikání.

 Nový Výkonný výbor HOTREC se nyní skládá z Prezidenta Jense Zimmera Christensena (Dánsko), Viceprezidenta Marca Van Muylderse (Belgie), Finančního ředitele Adriana Cumminse (Irsko), Juliana Bystrzanowského (Polsko), Ramóna Estalelly (Španělsko); Antonia Flaminiho (Itálie); Samuela Lacomba (Francie); Markuse Lutheho (Německo); Václava Stárka (Česká republika), Mortena Thorvaldsena (Norsko) a Alexandrose Vassilikose (Řecko).

 ----

Co je to HOTREC? Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Sektor se skládá z celkem přibližně 1,9 milionu podniků, z nichž 99,5% představují podniky malé a střední velikosti (90% tvoří mikro-podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 11,1 milionů pracovních míst. Společně s ostatními turistickými odvětvími je tento sektor třetím největším odvětvím v Evropě. Konfederace HOTREC sdružuje 44 národních asociací, které zastupují zájmy odvětví ve 30 různých evropských zemích.

 

Pro více informací navštivte: www.hotrec.eu

 KONTAKT : Václav Stárek , starek@ahrcr.cz, +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?