Novinky

Odbory jdou proti zájmu zaměstnanců.

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 20.1.2020
Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Odbory jdou proti zájmu zaměstnanců.

Vyjádření AHR ČR k varování odborových předáků.

Praha 17. ledna 2020 – odbory dnes varovaly premiéra před zaměstnaneckými paušály na stravu s údajně „dost závažnými informacemi.“ Nyní přišlo vedení odborů s varováním, že podnikatelé budou využívat paušály ke snižování mezd, které sníží o paušální příspěvek na stravu. To vše za situace, kdy se všichni zaměstnavatelé snaží udržet své zaměstnance a více je motivovat. Tlak, který nejvyšší vedení odborů vytváří, aby zamezilo rozšiřování zaměstnaneckých benefitů tedy pokračuje. Přitom papírové stravenky nikdo neruší, jde pouze o záměr vytvořit další varianty k zajištění stravování zaměstnanců.

Asociace hotelů a restaurací České republiky je přesvědčena, že žádný katastrofický scénář nehrozí, ale návrh, který by přispěl k rozšíření konkurenčního prostředí v oblasti stravování zaměstnanců je zjevně trnem v oku mnoha zainteresovaným. „Odbory by obecně měly spíše zastupovat zájmy zaměstnanců, než bránit rozšiřování jejich benefitů. Z tohoto pohledu je postoj odborů nelogický. Jsem přesvědčen, že by lidé uvítali v některých případech finanční příspěvek na stravu spíše, než papírové stravenky, které mají mnohdy problém uplatnit, a navíc jim pravidelně na konci roku propadá jejich platnost. Navíc, ještě před zavedením dalšího benefitu pro zaměstnance předem napadat podnikatele s tím, že budou systém zneužívat, rozhodně nesvědčí o snaze hledat optimální řešení pro všechny zaměstnance, ale je spíše příkladem vytváření argumentů na základě nepodložených domněnek.“ Uvedl dnes Václav Stárek, prezident AHR ČR. Skutečností zůstává, že papírové stravenky jsou anachronismem ve stylu potravinových lístků, jsou zneužívány k opakovanému použití, je s nimi spojena velká administrativní zátěž zaměstnavatelů, ale hlavně těch, kdo je od koncového zákazníka přijímají. Nikdo také dosud veřejně nehovoří o tom, že tento systém může fungovat jen tehdy, pokud jej budou restaurace a obchody akceptovat. V současné době již třetina restaurací stravenky vůbec nepřijímá a zákazníci se tomu bez problémů přizpůsobují. Stejně tak v celkovém objemu tržeb pro restaurace představují stravenky podíl pouze 15 %.

 

Kontakt: ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632

TZ v pdf:  TZ 17 01 2020 AHR stravenky odbory proti zaměstnancům

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?