Novinky

OSA a Intergram spolu s dalšími kolektivními správci překračují autorský zákon

Napsal/a Klára Hájková | 11.8.2016
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

OSA a Intergram spolu s dalšími kolektivními správci překračují autorský zákon

AHR ČR plně podporuje postoj některých starostů k sazebníkům OSA

                                                                                                                             V Praze dne 11. srpna 2016

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá a podporuje postoj starostů, kteří se ohradili proti neodůvodněnému nárůstu autorských poplatků OSA na rok 2017. Podobné zkušenosti mají provozovatelé ubytovacích zařízení a restaurací. AHR ČR od loňska opakovaně upozorňuje Ministerstvo kultury, že kolektivní správci autorských děl OSA a Intergram, kteří zastupují ostatní svazy, zneužívají své monopolní postavení. Dokonce překračují omezení v současně platném autorském zákoně, když zvyšují sazebníky nad limity. Ministerstvo kultury však tento problém přehlíží.

Navyšováním sazeb se OSA a Intergram snaží dosáhnout kompenzace za omezení, která vnímají ze současného znění autorského zákona, aby dosáhli jimi stanovených zisků. Monopolní postavení, které zde dlouhodobě mají a fakt, že zákon stanoví dvojnásobné sazby bezdůvodného obohacení za tzv. nezákonné užití díla, kdy uživatel například nesouhlasí s výší poplatku, je v tom pouze podporují.

Pokud chce mít provozovatel ubytovacího zařízení na pokoji televizor, musí platit dle diktátu sazebníků a to do nedávna i za neobsazené pokoje. Autorské svazy mají dle současného zákona povinnost dodržovat maximální výši požadovaných odměn 90,- Kč / pokoj / měsíc. Podle sazebníků však žádají mnohem více. Že překračují zákon, je ministerstvem tiše tolerováno. AHR ČR nesouhlasí s vyjádřením předsedy OSA Romana Strejčka, že uplatňované sazby jsou nejnižší v Evropě.  Již v režimu maximálního limitu 90,- Kč jsou sazby naopak jedny z nejvyšších v EU, navíc v porovnání s reálným ekonomickým přínosem užití děl a výkony služeb stravování a ubytování v ČR jsou požadované odměny zcela nepřiměřené. Hotel se 100 pokoji při 69% obsazenosti zaplatí již nyní poplatky svazům ve výši až 200 tis ,- Kč za rok, včetně veřejných prostor.

Chystaná novela autorského zákona, kterou předkládá Ministerstvo kultury navíc výše zmiňované „zastropování“ zruší. Jakékoli obavy o navyšování sazeb však Ministerstvo nesdílí a to i přes skutečnost, že pro rok 2017 dochází k navýšení sazebníků OSA o 30%. AHR ČR odmítá jakékoli navyšování cen, opakovaně vyzývá autorské svazy k transparentnosti, k objasnění jak jsou požadované odměny vypočítávány a komu a v jaké struktuře jsou následně určeny.

Až do loňského roku platili provozovatelé hotelů odměny i za pokoje, které nebyly obsazené a ve kterých tudíž nemohlo docházet k šíření děl. S ohledem na mnohá rozhodnutí soudů se podařilo do autorského zákona prosadit požadavek na zohlednění obsazenosti. Toto si kolektivní správci vysvětlili tak, že zařadí hotely do jakýchsi jimi určených skupin a pásem, u nichž definují sazby. Tvorbu těchto pásem a ceny k nim určené nejsou svazy schopny vysvětlit.

Sazebníky pro provozovatele restaurací se zvyšují každoročně, a to nejen za TV, rádia, ale také za každý  reproduktor.

 

Uživatelé jsou postaveni spíše do role rukojmích, kdy budou akceptovat zvyšování poplatků nebo nemohou používat zařízení, která zakoupili do svých provozoven, případně nezaplatí plnou výši a pak jim hrozí dvojnásobná sazba.  Kolektivní správci staví svoji strategii na monopolním postavení, možnosti diktovat ceny a vymahatelnosti dvojnásobných sazeb při nezaplacení licence. Jejich přístup vůči provozovatelům hotelů a restaurací je nátlakový a nedá se hovořit o rovnocenném smluvním obchodním vztahu, jak to mnohdy prezentuje ministerstvo.  Část trhu tedy přijme jejich ceníkové sazby a pásma obsazenosti. Provozovatelé hotelů a restaurací bohužel nejsou jednotní ve svém postupu a jsou zastrašováni hrozbou sazby dvojnásobné. Mnozí z nich raději zaplatí, než aby měli problémy.

„AHR ČR je připravena se připojit k případným sporům o určení přiměřenosti poplatků, které jsou u hotelů v současné době vyšší, než v ostatních evropských zemích, přestože výkony například ubytovacích zařízení jsou stále minimálně o 30% nižší,“ uvedl prezident AHR ČR, Václav Stárek.

AHR ČR momentálně zastupuje restaurace a hotely s celkovou kapacitou 60 tis. pokojů a 56 tisíc míst u stolu. Jen za autorské poplatky odvádí ročně pro všechny kolektivní správce přibližně 50 mil. Kč.

Kontakt: Ing. Václav Stárek  GSM: +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?