Novinky

OSA porušuje autorský zákon, ministerstvo přihlíží

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 19.10.2015
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

                                                                                                                                             V Praze dne 19. října 2015

OSA porušuje autorský zákon, ministerstvo přihlíží

Praktiky kolektivního správce autorských práv OSA jsou nejen neetické, ale téměř jednoznačně v rozporu s platným zněním autorského zákona. Interním sporům mezi dvěma hlavními kolektivními správci OSA a Intergram  Ministerstvo kultury, jako jejich zřizovatel a dozorový orgán, jen nečinně přihlíží a pouze odkazuje na připravovanou novelu autorského zákona. Za neoprávněné nároky a nátlakové chování ze strany OSA by pak měli zaplatit podnikatelé, neboť resortní ministerstvo není schopné tyto organizace usměrnit.

Autorský zákon stanoví limity (maximální sazby) pro odměny vybírané kolektivními správci za využití televizních a rozhlasových přístrojů na pokojích v hromadných ubytovacích zařízeních. Ceníky OSA se již několikrát navyšovaly. V roce 2015  odešel od OSA svaz OOA-S, který byl ze strany OSA i v roce 2013 a 2014 zastupován, avšak OSA jeho odchod nezohlednila snížením alikvótní částky v sazbách a nárokuje si stejnou výši odměn  jako v období, kdy tento svaz zastupovala. Nadto hodlá v rámci sazebníku pro následující rok 2016 bez řádného zdůvodnění a projednání s uživateli děl, sazby opět navyšovat.Navíc není dosud uspokojivě zodpovězena otázka transparentnosti nakládání s vybranými prostředky kolektivními správci. Informace o tom, jaká část poplatků je nákladem rozsáhlých aparátů kolektivních správců (mnohdy externích firem) a kolik dostávají konkrétně samotní umělci.

Poplatky OSA jsou přitom dostupné veřejně na internetu a Ministerstvo kultury, přestože bylo již počátkem roku upozorněno na tuto situaci Asociací hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), přihlíží k tomuto faktu zcela nečinně. OSA pak uživatelům vyhrožuje, že pokud nebudou respektovat jejich ceník, podají na ně žalobu s požadavkem na dvojnásobnou sazbu, jako trest za bezdůvodné obohacení. Podnikatelé, kteří nejsou sdruženi v AHR ČR, tak povětšinou raději přistupují na tyto nátlakové praktiky, než by čelili soudním sporům.

Přes kolektivní vyjednávání AHR ČR, které se táhne od počátku tohoto roku, OSA dokonce nyní vyzývá členy AHR ČR, aby neuzavírali smlouvu na rok 2015 hromadně, ale přistoupili na podmínky diktované OSA individuálně. V opačném případě hrozí opět vymáháním dvojnásobné sazby. Vzhledem k tomu, že OSA obdržela informaci o hromadném zastoupení členů  AHR ČR pro rok 2015, je to jen další důkaz nekalých praktik tohoto kolektivního správce. Přitom průtahy v jednání jsou na straně kolektivních správců.

„Kolektivní správci a zvláště OSA, dle mého názoru, dlouhodobě zneužívají monopolní postavení a snaží se vykládat autorský zákon tak, aby jim vyhovoval. Bohužel tomu nečinně přihlíží Ministerstvo kultury. Spory mezi kolektivními správci tak ministerstvo ponechává na hoteliérech, kteří v součtu všech poplatků již dnes platí jedny z nejvyšších sazeb v Evropě. Podnikatelé by se měli sjednotit a jasně deklarovat, že nejsou ochotni nadále akceptovat zvyšující se nároky kolektivních správců a vyděračské praktiky. Stejně tak nemohou hoteliéři doplácet na neschopnost kolektivních správců se mezi sebou dohodnout o tom, který z nich bude vůči uživatelům vystupovat a uzavírat kolektivní licenční smlouvy a kolik si kdo přisvojí z maximální zákonné částky cca 90,- Kč za obsazený pokoj a měsíc.“ Řekl k problematice prezident AHR ČR, Václav Stárek.

AHR ČR se proti tomuto postupu důrazně ohrazuje a své členy na základě přidělených plných mocí bude i nadále plně zastupovat. AHR ČR trvá na splnění legitimních požadavků a dodržování cenových stropů všemi kolektivními správci a zohlednění obsazenosti ubytovacích zařízení. Odmítá dosavadní praktiky kolektivního správce OSA, které jsou v rozporu s dobrými mravy a autorským zákonem.

Kontakt: ing. Václav Stárek +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?