Novinky

OSA se nadále vyhýbá vyjádření k připomínkám hoteliérů

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 23.10.2015
Tiskové zprávy

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

                                                                                             

                                                                                                   V Praze dne 22. října 2015

 

OSA se nadále vyhýbá vyjádření k připomínkám hoteliérů

V reakci OSA na tiskovou zprávu AHR ČR ze dne 19. 10., kritizující výši sazeb a praktiky tohoto kolektivního správce, jsou nepravdivá a nepodložená tvrzení. Sám předseda představenstva Roman Strejček ve svém prohlášení přitom zároveň přiznává pravdivost tvrzení AHR ČR, že odměny za hotelové pokoje v souhrnu překračují zákonem stanovený limit.

Faktem zůstává, že OSA neodečetla po odchodu OOA-S ze svých ceníků odměny, které pro tuto organizaci vybírala, a to přesto, že OOA-S již v letošním roce nezastupuje. Stejně tak je faktem, že již od roku 2013 OSA navyšuje své ceníky a tím zvyšuje celkovou částku za poplatky na hotelových pokojích nad zákonem stanovenou maximální hranici.

Hoteliéři sdružení v AHR ČR již třetím rokem odmítají vyšší poplatky, než jim ukládá zákon. Není tedy pravdou, že by nechtěli uhradit autorské odměny, ale nevidí žádný důvod proč platit nad zákonem stanovený limit. Ministerstvo kultury až dosud nevěnuje pozornost upozornění na tento stav a nesečetlo všechny ceny jednotlivých kolektivních správců, aby mohlo posoudit, zda překračují zákon, či nikoliv.

Jaký je postup ve věci vyjednávání o cenách? OSA každoročně zveřejní své ceníky a bez ohledu na jakékoli projednávání s uživateli a jejich námitky považuje jimi určenou cenu za smluvní a vymahatelnou. Od roku 2013 využívá prostor, který jí svou pasivitou dává resortní ministerstvo a nekonzistentně a rozšiřujícím způsobem vykládá některá ustanovení autorského zákona ve svůj prospěch.

Samotní uživatelé čelí situaci, kdy OSA hrozí dvojnásobným obohacením těm, kteří neakceptují jejich stále zvyšující se finanční nároky. Desítky regionálních zástupců OSA neúnavně navštěvují ubytovací a stravovací zařízení, aby zvýšili tlak na provozovatele. Je jisté, že především provozovatelé malých hotelů, penzionů a restaurací raději zaplatí, jelikož nemají energii individuálně čelit výhružným praktikám tohoto kolektivního správce.

AHR ČR vždy za své členy autorské odměny pro OSA vybrala a řádně odvedla, avšak pouze v limitu zákonem stanoveném. K otázce pana Strejčka „kde končí peníze, které členové platí asociaci?“ je opět zcela jasná odpověď, neboť zmíněné „peníze“ jsou vybírány až po uzavření hromadné kolektivní smlouvy a končí na účtech OSA. Relevantní je otázka, jak je s těmito finančními prostředky nakládáno následně.

 

 

Pokud pan předseda představenstva OSA tvrdí v tiskových zprávách, že AHR ČR zastupuje zanedbatelnou část podnikatelů, pak opět záměrně vybírá irelevantní údaje, neboť je informován, že celková kapacita všech členů asociace je více než 50% pokojů v této kategorii v celé České republice. S novelou autorského zákona mají hoteliéři od tohoto roku právo na jednoho kolektivního správce k uzavření smlouvy. Na této povinnosti nic nemění smluvní závazky některých kolektivních správců, neboť ty nejsou v rozporu se zákonnou normou a její naplnění umožňují. Nejedná se tedy o obstrukce, ale zdlouhavé vyjednávání, kdy kolektivní správci nebyli až dosud schopni určit, kdo je bude zastupovat. Asociace odmítá snahu OSA o přenesení odpovědnosti za nesoulad panující mezi autorskými svazy na podnikatele.

AHR ČR navrhla proto oběma kolektivním svazům v otázce zastupování ústupek v ochotě uzavřít dohodu se dvěma svazy. AHR ČR navrhuje OSA řádné uzavření hromadné smlouvy za podmínky dodržování cenových stropů a vyřešení a zohlednění přechodu OOA-S od jednoho kolektivního správce k druhému. Dalším paradoxem, ke kterému se svazy nechtějí vyjádřit je, že namísto legitimního jednoho zástupce mají podnikatelé nyní ve skutečnosti tři, kteří mohou požadovat své odměny.

Záměrně neúplná a zavádějící oficiální vyjádření samotného vedení této organizace pak jen podtrhují způsob jednání a chování na trhu.

AHR ČR má i na tento rok plnou moc k zastupování jednotlivých členů vůči kolektivním správcům autorských práv a je připravena uhradit poplatky, ovšem pouze v rozsahu limitů, které garantuje platný autorský zákon.

 

 

Kontakt: ing. Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?