Novinky

TZ HOTREC: OTAs a paritní ustanovení - právní nejistota

Napsal/a David Hloch | 6.11.2015
Tiskové zprávy

Evropské odvětví pohostinství nesouhlasí s nedávnými pokusy OTAs zachovat právní nejistotu panující kolem ustanovení MFN

 HOTREC, evropská zastřešující asociace hotelů, restaurací a kaváren, je toho názoru, že nedávné kroky OTAs i úřadů pouze přiživují právní nejistotu panující kolem používání ustanovení MFN v Evropě. Jasná rozhodnutí německého federálního antimonopolního úřadu Bundeskartellamt a Vyššího krajského soudu v Düsseldorfu, která v Německu prohlásila ustanovení MFN za nelegální, a to i na základě evropské legislativy, podobně jako přijetí zákona upravujícího obchodní tajemství, tzv. Macron Law, ve Francii, vytyčily jasnou cestu k znovunastolení podnikatelské svobody v Evropě. Součástí takové svobody bude umožnit přibližně 200 000 hoteliérům v Evropě stanovovat si svobodně svoje ceny a podmínky na různých typech distribučních kanálů dle potřeb svých nezávislých obchodních strategií.

 Nedávná oznámení společností Booking.com a Expedia o zavádění „zúžených“ ustanovení MFN v Evropě – takových, která umožňují hoteliérům pouze na offline kanálech (například telefonicky, faxem, či prostřednictvím poštovních holubů) nabízet hostům lepší ceny a podmínky -, stejně tak jako oznámení o tom, že OTAs podaly stížnosti proti francouzskému zákonu Macron Law – který zakázal ustanovení o paritě sazeb ve Francii – jak se zdá zablokovaly další snahy napříč Evropou zrušit ustanovení MFN jako taková.

 Na základě těchto snah vyvíjených OTAs již některé úřady oznámily, že odloží, nebo zastaví, svá šetření zaměřená na hotelový distribuční trh. Evropské odvětví pohostinství s překvapením zjišťuje, že v digitálním věku pokročilého 21. století se antimonopolní úřady zdají být ochotny akceptovat současný stav okleštěné podnikatelské svobody a omezovat hospodářskou soutěž pouze na distribuční kanály 20. století.

 „Pro trh cestovního ruchu v Evropě (jenž je třetí největší společensko-hospodářskou aktivitou na kontinentě) to představuje překážku, která znemožňuje využívat jeho plného růstového a integračního potenciálu, zvláště když Evropská komise investuje obrovské úsilí do účinného využívání digitálních nástrojů na vnitřním trhu“, uvedl Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 „Hloubková šetření úřadů v Německu dospěla k jasnému závěru, že používání ustanovení MFN, jež omezují podnikatelskou svobodu dodavatele nabízet různé ceny a podmínky prostřednictvím různých distribučních kanálů, má dle práva Evropské unie protikonkurenční povahu“, konstatoval Markus Luthe, předseda pracovní skupiny HOTREC pro oblast distribuce. „Konfederace HOTREC proto vybízí všechny úřady v Evropě ke splnění jejich povinnosti a k provedení příslušných kroků umožňujících bezbariérový vstup evropského pohostinství do digitálního věku distribuce“.

 

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32(0)2 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?