Novinky

Postoj AHR ČR k návrhu navýšení místních poplatků

Napsal/a David Hloch | 21.5.2019
Tiskové zprávy

Poslanci navrhují zvýšit poplatek za pobyt na sto korun denně, tento krok by se zásadně prodražil domácí dovolené Čechů

Praha, dne 20. května 2019

 

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 286):

Asociace hotelů a restaurací České republiky podporuje projednávanou novelu zákona o místních poplatcích v podobě, v jaké byla předložena vládou do Parlamentu. Pozměňovací návrh, který představuje zvýšení poplatku turistů za pobyt z navrhovaných maximálně 50,- Kč na osobu a den na 100,- Kč by zasáhl hlavně české turisty.

Poplatek vybírají ubytovací zařízení od hostů a předávají dále obcím. Dosud činil v součtu maximálně 21,- Kč za pobyt turisty a noc. Pokud by se poplatek vůbec nezvyšoval, i tak vyberou obce, díky této novele na poplatcích celkem o 156 mil. korun ročně více. Jak vyplývá také ze studie Vysoké školy hotelové v Praze, při navrhované maximální sazbě 50,- Kč na osobu a den pobytu vyberou obce celkem zhruba 1,5 miliardy korun, které mohou využít pro rozvoj a zajištění infrastruktury obcí, oproti současným cca 700 mil. korun ročně.

Více než pětinásobné navýšení poplatku za ubytování by představovalo neúměrné zdražení dovolených pro všechny turisty, ale hlavně by bylo poměrně razantním zdražením domácích dovolených. Navíc tato částka mnohdy převyšuje cenu ubytování, například v kempech a chatových osadách, z nichž některé účtují za ubytování 100–150 Kč na osobu a den. Tento krok by tedy byl spíše další bariérou pro rozvoj domácího cestovního ruchu, který se dlouhodobě snaží Česká republika zvyšovat. Vzhledem k tomu, že poplatníkem je přímo fyzická osoba – host a ubytovací zařízení je pouze plátcem, který poplatek vybírá a předává dále obcím, doplatí na tuto změnu hlavně samotní občané.

Návrh na další nárůst poplatku za ubytování, jak jej předložili poslanci v Rozpočtovém výboru PSP ČR, veden snahou získat do rozpočtu obcí co největší finanční prostředky, ale není podložen konkrétními výpočty, co bude tato změna znamenat pro samotný cestovní ruch v obcích. V konečné fázi může vést naopak k odlivu turistů do jiných destinací a možná i mimo republiku.

Kontakt: Václav Stárek, +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

 

 TZ 20-5-2019

 Stanovisko AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?