Novinky

Prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020

Napsal/a Andrea Škodná | 26.10.2020
COVID-19 Naše stanoviska

Vláda ČR prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu

 

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

 

S platností od 31. října vláda schválila výjimku ze zákazu provozovat svou provozovnu či živnost pro prodejny pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a to včetně stánkařů a pojízdných prodejen. Tyto provozovny navíc dostaly výjimku i ze zákazu nedělního prodeje. Dále dostali výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb i kameníci a další provozy zabývající se zpracováním kamene.

 

Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny. Dosud platná nařízení vlády přitom doznala jen drobných změn.

 

Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy.

 

Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat výuka distančně.

 

omezení volného pohybu osob byly mezi výjimky nově zařazeny cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty k volbám do orgánů pojišťoven, u omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorách.

 

omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách se omezení provozu lázní změní tak, aby lázně bylo možno přijímat pacienty z nemocnic, a nově jsou ve výjimkách také praxe a zkoušky u zdravotníků a nelékařských zdravotnických povolání.

 

Vláda projednala a přijala i několik nových opatření. Rozhodla o tom, že po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek náležet odměna vyplývající ze zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy že používání datových schránek bude dočasně zdarma.

 

Vláda vzala na vědomí také rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 4. listopadu nařizuje provozovatelům léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, že musí do sedmi dnů preventivně otestovat všechny pacienty a klienty novými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tyto testy pak budou muset každých sedm dnů opakovat a na základě výsledků přijmout příslušná opatření.

 

Vláda schválila také krizové opatření, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Krajští hejtmani a pražský primátor mají za úkol s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a dalších 80 lůžek u regionů nad 550 000 obyvatel. Tato zařízení musí mít odpovídající personální zabezpečení. Zároveň musí být kraje a hlavní město Praha připraveny v případě akutní potřeby tuto kapacitu navýšit na 200 lůžek.

-------------------------------

Usnesení č. 1108: čj. 1316/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 Usnesení č. 1109: čj. 1317/20 Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků

Usnesení č. 1110: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

Usnesení č. 1111: Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb od 31. 10.

Usnesení č. 1112: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. 11.

Usnesení č. 1113: Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob

Usnesení č. 1114: Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení č. 1115: Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Usnesení č. 1116: Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení č. 1117: čj. 1320/20 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

Usnesení č. 1118: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?