Novinky

Program ANTIVIRUS, KOMPEZACE MEZD, OTÁZKY ODPOVĚDI

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 23.3.2020
COVID-19 Naše stanoviska

PROGRAM ANTIVIRUS

  • Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a stát firmám uhradí příspěvek v plné výši.
  • V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 80 procent nákladů.

 

NA CO SE PTÁTE: TÉMA – KOMPENZACE MEZD DLE PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI MPSV

ODPOVĚDI Z PÁTKU 20.3.2020

1) týká se opatření Režim B všech zaměstnavatelů bez ohledu na velikost podniků? Tedy i nad 250 zaměstnanců?

Odpověď: Ano, není stanovena kvóta pro počet zaměstnanců zaměstnavatele.

 2) Příspěvek na mzdu se bude v Režimu B vztahovat k hrubé nebo čisté mzdě?

Odpověď: Jedná se o příspěvek na náhradu mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci dle § 208 ZP uhradit, včetně případných odvodů.

 3) Pokud podnikatel nařídil zaměstnanci čerpání dovolenou, bude moci toto opatření rovněž využít?

Odpověď: Ano, pokud po skončení dovolené a v době platnosti Programu se zaměstnanec ocitne v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP.

 4) Jak to bude v případě Režimu B s odvody na zaměstnance?

Odpověď: Zaměstnavatel je povinen provést odvody standardně, nedochází k žádným změnám, program spočívá pouze v poskytnutí příspěvku na náhradu mzdy. Náhrada mzdy je zaměstnavatel poskytnout v souladu s § 208 ZP včetně odvodů. 

 5) Kdy bude moci zaměstnavatel získat podmínky programu Antivir a postup pro využití?

Odpověď: Praktická aktivace je očekávána v řádu jednotek dnů. Bližší podmínky čerpání budou stanoveny v Dohodě, kterou bude uzavírat zaměstnavatel s Úřadem práce ČR.

6) Na jaké časové období se podpora kompenzace mezd vztahuje?

Odpověď: Režim příspěvku bude pokrývat pouze to období, na nějž se vztahují krizová opatření. Jednotlivé režimy platí pro dobu existence konkrétní překážky v práci. Režim A trvá po dobu 14 dnů, režim B po dobu 10 dnů (stav krizových opatření k 16. 3. 2020). – AHR – předpokládá, že v případě prodloužení termínu bude rovněž v platnosti

 

7) Počítá se po skončení režimu B / jiných překážek v práci na základě krizových opatření s další podporu zaměstnanosti ze strany státu?

Odpověď: jsou navržena další podpůrná opatření, např. příspěvky na mzdy při omezené poptávce po službách – viz tabulka na konci tohoto materiálu

 

USNESENÍ VLÁDY O PROGRAMU ZAMĚSTNANOSTI  ZDE   podpora zaměstnanosti

DOPLNĚK USNESENÍ -  PODPORA ZAMĚSTANOSTI BYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZDE: doplnění usnesení ubytovací zařízení

PROGRAM ZAMĚSTNANOSTI INFO: ZDE Program zaměstnanosti - info

DESATERO TABULKA MPSV K 20.3.2020  ZDE:  Desatero_tabulka MPSV

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?