Novinky

Protikuřácký zákon přinese další likvidaci hospod

Napsal/a David Hloch | 9.12.2016
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Protikuřácký zákon přinese další likvidaci hospod

 

V Praze dne 9. prosince 2016

 

Nově schválený tzv. protikuřácký zákon je typickým příkladem toho, jak dopadají zákony v ČR, pokud se jejich nosné téma, tedy zákaz kouření v restauracích zpolitizuje. Poslanci hlasovali podle rozhodnutí svých stran, aniž by brali v úvahu legislativní chyby v zákoně, natož pak dopady do reálného podnikání v pohostinství. Tak se stalo, že v zákoně zůstaly sankce za přestupky, které z něj byly vypuštěny a navíc zákon přenáší odpovědnost za prodej alkoholu na podnikatele takovým způsobem, že je pro ně riziko vůbec alkohol prodávat. Pokud dosud odhadujeme počet uzavřených restaurací na 20%, pak můžeme očekávat další uzavření provozů nejpozději od května příštího roku. 

 

Po intervenci Asociace hotelů a restaurací České republiky byl ze zákona vypuštěn nesmyslný požadavek na regulaci cen nealkoholických nápojů. Stejně tak byla vypuštěna odpovědnost hostinských za mladistvé, kteří se zdržují v provozovně, ale alkohol konzumovali někde jinde, sankce za porušení zákona v tomto bodě však v zákoně zůstaly. Navíc jako absolutní absurdita byla schválena zákonem povinnost hostinských nalévat alkohol pouze tomu, kdo následně nemůže způsobit úraz nebo škodu sobě nebo někomu jinému. Sankce má v tomto případě podobu zákazu činnosti a uzavření provozovny až na dva roky.

 

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu řekl: „Bez ohledu na zákaz kouření, vnímáme právě schválený zákon jako další krok k likvidaci českých živnostníků v pohostinství.  Regulace, zaměřené na odpovědnost podnikatele za prodej alkoholu pravděpodobně vymysleli zcela nekompetentní lidé bez jakéhokoli zamyšlení nad dopadem těchto opatření do podnikání. Protože do restaurací chodí všichni a samotný obor zaměstnává více než 130 tisíc občanů, počítáme s tím,  že to bude další signál pro voliče před nastávajícími parlamentními volbami. Osobně bych za těchto podmínek restauraci neprovozoval,  protože prodej, byť samotného piva,   se za těchto podmínek stává velmi rizikovou záležitostí. Poslanci nechtěli slyšet hlasy podnikatelů, ale zaměřili se pouze na zákaz kouření v restauracích,  jako politické téma, aniž by brali v úvahu další části zákona“. 

 

Co se týká samotného zákazu kouření v restauracích, jedná se spíše o politický akt některých stran, protože trh se již reguluje postupně sám. Toto  opatření bude zvláště u venkovských hospod znamenat další likvidaci drobných živnostníků. Stejně jako v jiných zemích, pravděpodobně nepřinese snížení prodeje tabákových výrobků. 

 

Asociace hotelů a restaurací vyzývá senátory,  aby tento zákon vrátili zpět Poslanecké sněmovně k dopracování, protože v této podobě je legislativně velmi nedokonalý a navíc bude pravděpodobně znamenat snížení počtu restauraci a tím i pracovních příležitostí. 


Kontakt: Ing. Václav Stárek

GSM: +420 602 765 632, email: starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?