Novinky

PSD2 - nová směrnice regulující platební trh

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 5.9.2019
Naše stanoviska

Blíží se termín 14. září 2019, který je termínem účinnosti evropské směrnice PSD2 ( transpozice do našeho zákona o platebním styku č.370/2017 ). Cílem  směrnice je vytvořit jednotný platební trh, ochrana spotřebitele a posílení bezpečnosti celého systému.

Směrnice se dotýká i Vás za předpokladu, že uživatelé zadávají platební příkaz prostřednictvím internetu, nebo jiného elektronického zařízení, které lze použít k dálkové komunikaci nebo dávají-li platební příkaz nepřímo. V tomto případě, Vás směrnice zavazuje k tzv. SCA – silnému ověření uživatele. Zavazuje Vás k užití alespoň 2 z následujících prvků:

a)      Údaje, které zná pouze uživatel – heslo, PIN, přístupové fráze, gesto pohybu atd

b)      Věci, kterou má pouze uživatel – např. mobilní telefon – jednorázove heslo SMS, zařízení ověřené QR kodem atd

c)      Biometrické údaje uživatele – hlas, otisky, skeny sítnice atd

Z toho vyplývá, že nebude již možné používat pouze jednostupňové zabezpečení, kterým bylo doposud často využíváno CVC číslo na kartě.  

Náš sektor není dostatečně připraven k implementaci tohoto nařízení k datu 14.září. 2019. Navíc hotelnictví je charakteristické rozmanitostí možností plateb a množstvím zprostředkovatelů, kteří do procesu vstupují.  Celková nepřipravenost trhu by vedla jen  k narušení elektronického obchodování, navíc panuje obecný nedostatek povědomí což může mít za následek nedokončené nákupní transakce a špatné zkušenosti zákazníků.  

Již v červnu jsme s naší evropskou konfederací HOTREC adresovali dopis Evropskému orgánu pro bankovnictví EBA a upozornili jsme je, že pohostinství, ani bankovní sektor není na SCA připraveno. EBA ve svém následném sdělení upřesnila požadavky na SCA a připustila možnost poskytnutí delšího, jednotného času na implementaci.  V  návaznosti na to HOTREC, i jiné evropské instituce,  požádali  o zavedení přechodného časového období,  ve kterém nebudou pravidla SCA vynucována a to po dobu 18ti měsíců. V souladu s HOTREC jsme zaslali  žádost také naČNB.  ČNB jsme adresovali i některé z dotazů týkajících se např. výjimky SCA u No show, storno poplatků, náhrady škody +  aplikace SCA u rezervací, které se neúčtují v době samotné rezervace + povinnosti OTAS atd.

Během října  2019 uspořádáme pro členy workshop na toto téma. V případě dotazů se obraťte na sekretariát

Naši členové budou průběžně informováni

 EBA Opinion on SCA elements under PSD2 

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?