Novinky

REVIZE EVROPSKÉ SMĚRNICE O KVALITĚ PITNÉ VODY

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 8.3.2018
Naše stanoviska

Evropská komise navrhla revizi stávající směrnice o kvalitě pitné vody. Ta obsahuje ustanovení zavazující členské státy k zavádění opatření na podporu užívání kohoutkové vody, a to i prostřednictvím vybízení restaurací k poskytování kohoutkové vody hostům zdarma.

Revize se přímo týká restaurací, neboť členským státům stanovuje povinnost vybízet restaurace k nabízení kohoutkové vody hostům zdarma.

AHR spolu s HOTREC a s ostaními profesními organizacemi bude na evropské úrovni podporovat společné stanovisko opírající se zejména o zdůraznění těchto faktů:

  • Podnikatelskou svobodu restaurací bez dalších EU povinností
  • Návrh Komise by měl pouze povzbudit záměr poskytovat vodu z kohoutku, podpora nesmí být transformována do povinnosti
  • Zároveň navrhujeme nahradit slovo „ zdarma“ slovy „ne více než přiměřený poplatek pokrývající skutečné náklady na služby“ + doplnit, že se týká pouze hostů s konzumací
  • Vyjasnit otázku proč jsou restaurace vybíráni jako jediný příklad ve srovnání s maloobchodní činností
  • Zdůraznit, že minerální voda je důležitý zdroj příjmů pro restaurace
  • Revize evropské směrnice o kvalitě vody
Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?