Sdílené ubytování

Aktuality - Sdílené ubytování

Sdělení Komise ke sdílené ekonomice ponechává mnoho bodů nevyjasněných a ignoruje odpovědnost platforem

14.6.2016
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 14. června 2016

Sdělení Komise ke sdílené ekonomice ponechává mnoho bodů nevyjasněných a ignoruje odpovědnost platforem

 

Evropská komise zveřejnila 2. června 2016 sdělení představující metodické pokyny pro aplikování evropské legislativy na tzv. „spolupracující“ či „sdílenou“ ekonomiku. Evropské odvětví pohostinství podporuje přístup, jenž předpokládá, že poskytovatelé služeb nabízející svoje služby trvalým způsobem budou považováni za obchodníky (živnostníky). Sdělení však jasně nerozlišuje mezi příležitostnou a trvalou činností, při které by měly sehrávat klíčovou úlohu rovněž platformy v podobě poskytování informací oficiálním institucím.

Dnes je zřejmé, že trvalé činnosti mají být považovány za činnosti obchodní. Případné nastavení prahů a zejména jejich prosazování s cílem zajistit rozlišení mezi příležitostnou a trvalou činností bude vyžadovat dobře koordinovanou spolupráci mezi různými hráči, včetně platforem, tak aby mohly instituce kontrolovat dodržování pravidel (např. pronajmutí bytu na stanovený počet dnů).

„Ve Sdělení Komise spatřujeme určité první pozitivní kroky směrem vpřed, jako např. uznání existence obchodní činnosti v rámci tzv. spolupracující ekonomiky, mnoho otázek však nadále vyžaduje hlubší objasnění, zejména pak rozsah odpovědnosti platforem“, připomenul Christian de Barrin, CEO konfederace HOTREC.

„Již v současné době je, mimo jiné, také velkým rizikem nedostatečné zajištění bezpečnosti hostů a samotných destinací. V současné době máme potvrzeno, že zahraniční turisté, ubytovaní takzvaně v soukromí, nejsou dle zákona registrováni u Cizinecké policie, což představuje za současné situace velké bezpečnostní riziko pro stát a jednoznačné porušování zákona. Navíc se jen v Praze jedná o více než 7500 bytových jednotek, což je čtvrtina celkové ubytovací kapacity města. Z pohledu zákazníka zde pak není zajištěna ani běžná ochrana například pro případ požáru a osobního bezpečí tak, jak ji musejí splňovat například hotely a penziony.“ Uvedl k problematice Václav Stárek, prezident AHR ČR.

Metodické pokyny uznávají, že se na poskytovatele služeb mohou vztahovat určité požadavky, jejichž splnění jim teprve umožní přístup na trh, jako je schvalování obchodní činnosti či povinnost opatřit si licenci. Odvětví pohostinství vyzývá instituce k zavedení registrace činností tak, aby bylo možno podnikat další kroky v případě nesplnění požadavků ze strany poskytovatele. Mezi odpovědnosti platforem by tak měla patřit povinnost zveřejňovat pouze takové nabídky, jež registrační požadavky splnily.

Dobře si všímáme toho, že zajištění ochrany spotřebitele zůstává pro Evropskou komisi klíčovou otázkou, a to i v rámci spolupracující ekonomiky. Avšak přístup založený na předpokladu, že by se případ od případu vyhodnocovalo, kdo splňuje kvalifikační předpoklady k tomu být považován za obchodníka/živnostníka a kdo nikoliv, není realizovatelný, zejména s přihlédnutím k neustále se obměňujícím milionům nabídek zveřejňovaným na různých platformách a také zvláště tehdy, pokud se platformy do procesu nezapojí.

 

Kontakt: Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , GSM +420 602 765 632

 

Další aktuality
Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?