Novinky

Stanovisko AHR ČR a HOTREC k návrhu Nařízení o ochraně údajů

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 21.7.2015
Naše stanoviska

Judr. Alena Kučerová

Ředitelka sekce dozorových činností

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk.Sochora 27, 170 00, Praha 7

Praha 15.7.2015

Vážená paní Kučerová,

VĚC: Stanovisko Asociace hotelů a restaurací ČR a HOTREC k návrhu Nařízení o ochraně údajů – tripartitní jednání

Před formálními tripartitními jednáními mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ve věci návrhu Nařízení o ochraně údajů by Asociace hotelů a restaurací ČR  ráda upozornila na stanovisko sektoru pohostinství v České republicek tomuto tématu.

Asociace hotelů a restaurací ČR  plně sdílí toto stanovisko i obavy vyjádřené HOTREC1, naší zastřešující evropskou konfederací. Ve stručnosti:

  •         Referent pro ochranu údajů (Data Protection Officer - DPO) by neměl být ve společnostech povinně jmenován, zvláště tehdy, pokud hlavní náplní společností není zpracovávání údajů. Navíc, i kdyby funkci DPO vykonával interní zaměstnanec, musel by takový zaměstnanec být vyškolen v nových dovednostech, což by pro společnosti představovalo další zátěž.
  •         Přístup založený na rizicích představený Radou je vyvážený a soudržný. Skutečně značně omezuje byrokracii, která má dopad na SMEs v sektoru pohostinství. Zejména Kontrolor by měl být povinen přijímat přiměřená opatření pro správnou aplikaci Nařízení. Riziko by se mělo vyhodnocovat prostřednictvím objektivního zhodnocení beroucího v úvahu povahu, rozsah, souvislosti a účel zpracovávání údajů.
  •         Ve formulaci navrhovaného Nařízení by mělo být jasně uvedeno, že vysoké riziko hrozí pouze tehdy, pokud je hlavní činností společnosti zpracovávání údajů.
  •         Zpracovávání osobních údajů za účelem legitimního marketingu by mělo být považováno za probíhající z důvodu oprávněných zájmů Kontrolora.

 

V příloze k tomuto dopisu naleznete podrobné stanovisko HOTREC, jakož i návrhy, které plně podporujeme. Věříme, že tyto návrhy by přispěly k rychlé dohodě mezi Radou a Parlamentem a zajistily by, aby odvětví pohostinství nebylo zbytečně přetěžováno.

S přihlédnutím k významu odvětví pohostinství v ČR a k potenciálním dopadům tohoto Nařízení doufáme, že budete moci podpořit naše stanovisko i návrhy k této otázce.

S pozdravem,

Ing. Václav Stárek

Prezident AHR ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?