Novinky

Stanovisko AHR ČR k porušování opatření vlády v ubytovacích službách

Napsal/a David Hloch | 16.12.2020
COVID-19

Praha dne 16. prosince 2020 – Asociace hotelů a restaurací České republiky, která reprezentuje více než polovinu ubytovací kapacity hotelů se jednoznačně distancuje od jakékoliv obcházení vládního nařízení omezujícího poskytování ubytovacích služeb, které bylo vyhlášeno vládou v pondělí 14. prosince. Nabízení pobytů v době vánočních svátků a Silvestra letošního roku na základě fiktivních služebních cest považuje za neakceptovatelné z hlediska evidentní snahy obejít již předpokládaná opatření vlády v uvedeném období, stejně jako snahy vytvářet nerovné podmínky na trhu.

Přestože se obecně předpokládá, že opatření vlády budou pokračovat po 23. prosinci tohoto roku, je třeba konstatovat, že vláda zatím jasně nedeklarovala do kdy bude žádat o prodloužení nouzového opatření, což poměrně značně komplikuje možnost podnikatelů v ubytovacích službách řešit budoucí rezervace.

Podle stávajících nařízení vlády v současné době je nadále možné konat služební cesty a v rámci těchto cest se rovněž ubytovávat. Z podstaty věci však bude velmi problematické poskytovat a prokázat takové ubytování o státních svátcích. Rovněž tak je problematické, aby při výkonu pracovní činnosti s sebou měl host další rodinné příslušníky. V případě, že by současná nařízení vlády trvala i v období po 23. prosinci, bylo by zřejmé, že rodinní příslušníci a další osoby deklarované jako ubytovaní na služební cestě, by také porušovali mimořádná opatření. Takové jednání lze pak považovat za obcházení opatření, kterými vláda bojuje s šířením epidemie.

Omezení ubytování přichází v období roku, které je pro většinu ubytovacích zařízení dobou vysoké sezóny. AHR ČR vítá kompenzace, které vláda podnikatelům z důvodu uzavření provozu schválila, nicméně opět konstatuje, že tyto kompenzace zdaleka nemohou nahradit ztráty, kterým v současné době budou podnikatelé čelit. Z tohoto pohledu rozumí AHR ČR nespokojenosti části trhu ubytovacích služeb, ale zároveň konstatuje, že není možné porušovat platná opatření. Podnikatelům zůstává stále možnost, místo využití nabízené kompenzace, žádat náhradu škod, způsobených opatřením vlády, po státu, což je zcela legitimní nástroj.

Co se kompenzací týká, AHR ČR stále zastává názor, že nejspravedlivějším měřítkem je sanování rozdílu v propadu obratu, které by pokrylo veškeré fixní náklady spojené s provozem a dalo by se aplikovat na všechny dotčené obory služeb včetně mikropodniků a dodavatelů, kteří jsou mnohdy ve stejných problémech, jako provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a nemají možnost kompenzace. Vzhledem k tomu, že podobná situace může s vysokou pravděpodobností nastat i v příštím roce, měla by vláda připravit jasný program podpory všech dotčených oborů, který by byl založen na srovnatelných kritériích, předvídatelný pro podnikatele. Tím by se také eliminovaly případné snahy o zpochybňování a obcházení vládních opatření.

Kontakt: Ing. Václav Stárek, starek@ahrcr.cz , +420 602 765 632

TZ ke stažení:  16 12 2020 Stanovisko AHR ČR k porusovani vladnich opatreni

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?