Novinky

TZ - AHR ČR k připravované elektronické evidenci tržeb

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 5.5.2015
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko AHR ČR k připravované elektronické evidenci tržeb

   V Praze dne 4. května 2015

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vnímala od počátku návrh na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pozitivně, jako jedno z opatření, které zajistí rovné podmínky podnikání. Na zařízení veřejného stravování a poskytovatele ubytovacích služeb se bude tato povinnost vztahovat již v první vlně postupného zavádění. AHR ČR je zásadně proti zavedení EET, pokud bude vytvořen prostor pro rozšiřování výjimek z této povinnosti. To by v konečném důsledku pouze diskriminovalo jednu skupinu podnikatelů proti druhé, přičemž by se otevírala oficiální cesta k obcházení této povinnosti a tím by byla zcela potlačena myšlenka rovných podmínek na trhu.

AHR ČR spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu žádá jasné garance, že EET bude zavedena pro všechny oblasti podnikání, kde dochází k hotovostní platbě a to bez ohledu na velikost daného subjektu nebo jeho právní formu.

Návrh zákona je stále koncipován tak, že zásadní část povinností bude řešit pouze vyhláška, jejíž návrh zatím není definován v detailech. Navíc vyhláška není dostatečně rigidním dokumentem, který by zaručoval, že nebude po prvních dvou krocích zavedení EET pro služby ubytovací, stravovací a obchod, přikročeno k rozšiřování dalších oborů, případně forem podnikání, které budou z povinnosti vyjmuty.

AHR ČR má za to, že by součástí návrhu zákona měla být jasná a taxativní definice případných výjimek z povinnosti EET. Výjimky by měly být zcela minimální a jasně odůvodněné. Mnohé oblasti podnikání se prolínají, jako například stravovací služby na čerpacích stanicích, dočasné tržnice apod. Stejně tak se liší formy podnikání, kdy některá ubytovací a stravovací zařízení jsou provozována právnickými osobami, některá provozují OSVČ na základě živnostenského oprávnění.

AHR ČR také upozorňuje na to, že je opakovaně obor veřejného stravování zmiňován jako nejvýznamnější tvůrce šedé ekonomiky. Z dostupných studií jasně vyplývá, že „nechuť k daňovým odvodům“ nevykazují podnikatelé ve veřejném stravování a ubytovacích službách zdaleka na prvním místě, jak je často mediálně deklarováno.

 

Kontakt: Václav Stárek, GSM : +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?