Novinky

AHR ČR k šedé ekonomice v oblasti ubytovacích služeb - v soukromí

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 13.7.2015
Naše stanoviska

Stanovisko AHR ČR k šedé ekonomice v oblasti ubytovacích služeb

 

Technologický vývoj a změny v preferencích zákazníků přinášejí posledních několik let nový fenomén tzv. sdílené ekonomiky. Lidem dává možnost vzájemně si vypomoci službou nebo vybavením, které vlastní a internet přinesl efektivní možnosti komunikace těchto nabídek. Spolu s myšlenkou například sdílení dopravních prostředků přišel také trend výměny ubytovacích kapacit, kdy si lidé prostřednictvím internetu vzájemně nabízejí výhodnou a časově ohraničenou výměnu pobytu v různých destinacích. Netrvalo dlouho a tento trend se stal také zajímavou obchodní příležitostí pro nově vznikající webové portály, které se zabývají nabídkou ubytování v soukromí za úplatu. Problémem je, že tento způsob podnikání je často spojen s šedou ekonomikou, tedy prodejem kapacit na černo bez přiznání tržeb, odvodů státu a často také bez jakékoli kontroly a zajištění bezpečnosti hostů.

Jeden z nejznámějších portálů je Airbnb, který v r. 2012 zajistil ubytování v rozsahu celkem 3 mil. přenocování a roste tak dynamicky, že v roce 2018 odhaduje svůj výkon na 51 miliónů přenocování.

x.png

Tento způsob prodeje ubytovací kapacity se však již zcela vymyká jakékoli kontrole státu, dává prostor pro šedou ekonomiku. Navíc se často stává, že pronajímané prostory nejsou zkolaudovány jako prostory pro poskytování ubytovacích služeb, ale například jako residenční bydlení. Kromě toho, že není zcela prokazatelné, zda jsou takto realizované tržby za služby přiznány a řádně zdaněny, je také bezpečnostním rizikem pro stát, že pravděpodobně nedochází ani k hlášení pobytu cizinců, takže stát nemá informace, zda v těchto prostorech přechodně nepobývají například osoby rizikové z hlediska případných teroristických útoků. Nemluvě o bezpečnosti hostů samotných, kdy klasická ubytovací zařízení musejí splňovat přísná kritéria z pohledu požární ochrany, hygieny apod.

Tato zařízení pak nabízejí služby za často dumpingové ceny, protože nemusejí náklady a odvody na výše uvedené kalkulovat do svých cen. To se v závěru týká také odvodu místních poplatků (z kapacity, rekreačního a lázeňského), takže tato forma turistiky se ani nijak nepodílí na udržování a rozvoji infrastruktury v místě pobytu.

AHR ČR provedla průzkum mezi svými členy, za účelem zjištění současného stavu této nekalé konkurence. Výsledky průzkumu ukázaly, že tento problém je minimálně stejně velký jako v jiných evropských zemích, kde se již postupně hledají cesty k narovnání podnikatelského prostředí. Pro mnohé hoteliéry v zahraničí již fenomén ubytování v soukromí a s ním spojená šedá ekonomika, znamená zásadní úbytek hostů.

Z průzkumu AHR ČR vyplývá, že 68% hoteliérů konstatuje silný nárůst nabídky ubytování v soukromí, v průměru je takto prodáváno až 25% celkového počtu přenocování. Nejčastěji se takto pronajímají byty (67%), samostatné místnosti a celé rodinné domy. Velmi častým případem je pronájem tzv. apartmánů, které však často nebývají kolaudovány pro účely hromadného ubytování hostů.

Tento typ ubytování pak vykazuje velmi nízké ceny a stát o tomto způsobu podnikání často ani neví, respektive se o něj nezajímá. Mnohem snazší je přeci kontrolovat oficiálně registrovaný hotel nebo penzion. Pro tento segment chce stát zavádět od příštího roku například elektronickou evidenci tržeb, která se ale bude opět týkat jen poctivých podnikatelů a ještě více zvýhodní tento způsob „podnikání“.

AHR ČR proto vyzvala písemně všechny kontrolní orgány, včetně finančních úřadů, cizinecké policie, hygieniků a dalších, aby se tímto způsobem podnikání zabývaly, zajistily řádnou registraci a podnikání v rámci současného živnostenského zákona.

Internet značně usnadnil komunikaci a distribuci ubytování v soukromí, zároveň však dává kontrolním orgánům možnost prověřování této nabídky v souvislosti s tím, zda poskytovatelé služeb splňují veškeré podmínky pro tento způsob podnikání a odvádějí z něj daně.

Za současné situace totiž jakékoli restriktivní opatření ze strany státu dopadá pouze na podnikatele, které své povinnosti plní, zatímco šedá ekonomika ve své nejtvrdší formě není vůbec kontrolována.

Václav Stárek

30.6.2015

 

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?