Novinky

Stanovisko AHR ČR ke kouření - zákonu č. 379/2005 Sb.

Napsal/a Administrátor | 13.2.2014
Naše stanoviska

V Praze dne 10. února 2014


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 obracím se na Vás jménem Asociace hotelů a restaurací ČR ve věci kouření v restauračních zařízeních. V posledních týdnech jsme zaznamenali zvýšený zájem sdělovacích prostředků o tuto problematiku.  V rámci mediálního pokrytí se bohužel opakovaně objevují informace, které jsou v mnoha ohledech nepřesné a pro veřejnou debatu velmi zavádějící.

Jednou z takovýchto dezinterpretací je i tvrzení, že ČR je poslední zemí v EU, kde zákaz kouření v restauracích není uzákoněn, protože všude jinde v unii se již v těchto prostorách kouřit nesmí. V České republice je kouření v restauracích regulováno povinností oddělených prostor pro kuřáky a nekuřáky.  Realita v rámci evropské osmadvacítky je taktéž zásadně odlišná.

Ve skutečnosti je kouření za určitých podmínek povoleno v nadpoloviční části členských zemí Evropské unie, konkrétně se jedná o 17 zemí z 28. Je tomu tak například i ve všech státech sousedících s ČR. Naprostý zákaz platí pouze v 11 zemích EU. Kouření v restauracích je většinou regulováno ve formě oddělené místnosti pro kuřáky nebo výjimek pro menší provozy.

Mezi země s úplným zákazem kouření v restauračních zařízeních se řadí Bulharsko, Francie, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Řecko, Španělsko a Velká Británie. V Dánsku, Rakousku a Německu zákaz neplatí pro menší provozy. Kouřit v oddělené místnosti s určitými omezeními pak lze v Belgii, Estonsku, Nizozemsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Německu, Litvě, Švédsku a Chorvatsku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v otázce regulace kouření v restauračních zařízeních se v rámci Evropské unie  nejedná o žádný unifikovaný trend. Naopak situace v jednotlivých zemích je různorodá a odráží rozlišná národní specifika, ekonomickou situaci a v neposlední řadě také postavení soukromých subjektů.

Ti, kdo tvrdí, že Česká republika jde v této věci proti moderním evropským trendům, se tedy mýlí. Svými výroky zároveň brání tomu, aby se místo unáhlených krátkodobých řešení založených na dezinterpretaci faktů zvolil zodpovědný přístup k problematice kouření v restauračních zařízeních.

Asociace hotelů a restaurací ČR není rozhodně zastáncem kouření v restauracích, zvláště v těch, kde se podávají pokrmy, na druhou stranu jsme zásadně proti jakékoli další zákonné regulaci. Současná legislativa je v této oblasti dostačující a je třeba pouze zajistit dostatečnou kontrolu jejího plnění. Domníváme se, že by mělo být na provozovateli restaurace, aby se rozhodl, zda jeho zařízení bude čistě nekuřácké nebo vyhradí stavebně oddělený prostor pro kuřáky, jak mu ukládá současná legislativa. Podle našich studií je téměř 70 % restaurací v režimu zcela nekuřáckém nebo má stavebně oddělené prostory pro kuřáky. Pouze 30% provozoven je čistě kuřáckých, přičemž se jedná o bary, kavárny a pivnice.

Pokud by se taková debata v českém parlamentu opět otevřela, jsme připraveni Vám představit naše argumenty.

S pozdravem

Václav Stárek

Prezident AHR ČR
Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?