Novinky

Stanovisko HOTREC x AHR ČR ke Směrnici o transparentních pracovních podmínkách v EU

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 19.4.2018
Naše stanoviska

žádost AHR ČR o podporu adresovaná poslankyni Evropského parlament, výboru EMPL paní M.Šojdrové

 

 Praha 13.4.2018

Vážená paní poslankyně,

 Věc: Směrnice o „transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU“ (COM (2017) 797 v konečném znění).

Návrh Směrnice o „transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU“ (COM (2017) 797 v konečném znění) je v současné době projednáván v Evropském parlamentu. Tento text je pro pohostinství velice důležitý, neboť každý zaměstnavatel, který uzavírá pracovní poměry, by byl novým souborem pravidel ovlivněn.

Je důležité zmínit, že se odvětví pohostinství skládá ze 1,8 milionu podniků, z nichž 91% tvoří mikro-podniky (t.j. organizace zaměstnávající méně než 10 osob). Sektor zaměstnává přímo 10,2 milionů lidí a jen za poslední desetiletí vytvořil 2,5 milionu nových pracovních míst. Je také vhodné zmínit, že odvětví běžně zaměstnává příležitostné pracovníky, a to nejen kvůli sezónnosti, ale i z důvodu specifičnosti odvětví (což znamená, že nepředvídatelnost pracovního vytížení je trvalým rysem odvětví: např. pořádání svatebního rautu, kdy je nutné povolat více zaměstnanců). Návrh na revizi Směrnice o písemných prohlášeních by měl v přímém důsledku obrovský dopad právě na tyto malé společnosti, které by čelily výraznému nárůstu administrativní zátěže i finančních nákladů.

Proto bychom Vás rádi upozornili na stanovisko  odvětví pohostinství v České republice k tomuto návrhu. Asociace hotelů a restaurací ČR plně sdílí postoj, jenž k této otázce zaujala konfederace HOTREC1, naše evropská zastřešující organizace. Tento postoj je obsažen v dokumentu s obecným stanoviskem, jenž naleznete v příloze k tomuto dopisu.

Vzhledem k důležitosti pohostinského odvětví v České republice doufáme, že budete moci podpořit naše stanovisko v Radě i při jednáních s Evropským parlamentem.

S úctou,

Ing. Václav Stárek

Prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR

 

stanovisko HOTREC a AHR ČR  Stanovisko HOTREC x AHR ČR - SMĚRNICE O TRANSPARENTNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Směrnice:  transparentní pracovní podmínky

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?