Novinky

Prezidentem AHR ČR bude Václav Stárek. Asociace hotelů a restaurací České republiky si zvolila své vedení

Napsal/a Andrea Škodná | 26.11.2018
Tiskové zprávy

AHR ČR bude dále usilovat o zlepšení podnikatelského prostředí v oboru hotelnictví a gastronomie. Členská základna AHR ČR si rovněž uvědomuje význam podpory a rozvoje odpovědného podnikání a férových podmínek pro všechny hráče na trhu. Zásadními tématy, která bude řešit v nadcházejícím období ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu, v nichž má své zastoupení, bude zejména problematika nedostatku zaměstnanců, revize nadměrných regulací a snižování daňové zátěže podnikatelů. Pro rozvoj oboru a samotné organizace je rovněž významné další vzdělávání, metodická, poradenská a další servisní činnost pro své členy.

Valná hromada rovněž zvolila vedení a v období následujících čtyř let bude prezidentem AHR ČR Václav Stárek.

Viceprezidentem pro krajské sekce je Vlastislav Šos, viceprezidentem hotelové sekce byl zvolen David Brdička a viceprezidentem pro gastronomii Jiří Král.

Hotely budou v Radě AHR ČR dále zastupovat pánové Otakar John a Petr Beránek, penziony paní Blanka Hlaváčková a gastronomická zařízení paní Věra Bauerová a pan Jan Škrle. Sekci vzdělávání povede Pavel Hlinka, sekci odpovědného podnikání Karel Doubek. Zástupcem generálního partnera v Radě AHR ČR, který vede sekci dodavatelů bude Libor Vávra za společnost Pivovary Staropramen.

Členové rovněž zvolili Kontrolní a revizní komisi, která bude tříčlenná v sestavě Josef Bára, Václav Toncar a Jaroslav Vaculka.

„Velmi se těším na další spolupráci se zvolenou Radou AHR ČR, která je pro členy zárukou, že budeme pokračovat v nastaveném směru budování dobrého jména hotelnictví a gastronomie, jako významného odvětví služeb.  Naším hlavním cílem je další úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí a podpora udržitelného cestovního ruchu. Velmi důležitá je pro nás také partnerská spolupráce s ostatními organizacemi a zástupci zaměstnavatelů. Chceme přesvědčit veřejnost i politiky o významu hotelnictví a cestovního ruchu pro rozvoj našeho hospodářství,“ uvedl prezident AHR ČR po jednání Valné hromady.

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?