Novinky

Tisková zpráva - volby do EU - AHR ČR 2019

Napsal/a David Hloch | 9.5.2019
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Volby v Evropské Unii 2019

Pohostinství žádá Evropský parlament o rozumný přístup k regulacím a rovné podmínky v podnikání

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) spolu s evropskou konfederací HOTREC představila politikům pět priorit pro svůj sektor, kterými by se měli noví poslanci zabývat. Dokument byl rozeslán všem předsedům kandidujících stran. Pohostinství v České republice zaměstnává 70 tis. občanů, tedy voličů. V Evropě pohostinství zaměstnává téměř 12 milionů občanů.

Asociace zastupující pohostinství v jednotlivých členských zemích Evropské Unie (včetně AHR ČR) se v rámci své evropské konfederace HOTREC dohodly na pěti základních prioritách, jejichž řešení budou požadovat po nově zvolených poslancích Evropského parlamentu. Pohostinství je jedním z oborů, který je velmi silně regulován, ačkoli je z 90% tvořen mikro a malými podniky. Regulací přibývá i z důvodů ochrany spotřebitelů.  Na druhé straně jsou však zprostředkovávány digitálními platformami například nabídky ubytovacích služeb ve formě ubytování v soukromí (tzv. sdíleném ubytování) mnohdy bez příslušných oprávnění, a aniž by jakákoli z těchto stran byla nucena dodržovat stejné podmínky v podnikání včetně odvodu daní a zajištění ochrany spotřebitele a bezpečnosti, a to často jen díky absenci účinné kontroly. To vytváří situaci, kdy dochází k nerovným podmínkám na trhu jak pro poskytovatele tradičních služeb, tak pro jejich zákazníky. Stejně tak digitální prostředí nemůže být místem, kde neplatí žádná pravidla. I tam by měly být vytvářeny vyvážené a spravedlivé podmínky.

EP by měl rovněž zrevidovat, jakým způsobem jsou uplatňovány legislativní kompetence EU. K regulacím by měl přistupovat spíše jen v záležitostech týkajících se přeshraničních problémů a nenahrazovat legislativní funkce jednotlivých zemí.

Pohostinství se chce rovněž chovat odpovědně a na dobrovolné bázi se zapojovat do aktivit vedoucích ke zdravému životnímu stylu, snižování plýtvání s potravinami a omezování negativních vlivů na životní prostředí. EP by měl podporovat tyto dobrovolné aktivity spíše než plošné regulace. Udržitelnost cestovního ruchu a jeho odpovědný přístup k obyvatelům jednotlivých regionů je v současné době stále důležitější otázkou nejen v Evropě, ale celosvětově.

AHR ČR vyzvala předsedy politických stran, které vysílají své kandidáty do evropských voleb, k vyjádření svých postojů k výše uvedeným otázkám ještě před volbami a jejich postoj bude sdílet s ostatními členy a jejich zaměstnanci.

Kontakt: Václav Stárek, +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Příloha: Dokument AHR ČR – Volby do EU 2019 – Směrem k udržitelnému cestovnímu ruchu -  Volby do EU 2019

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?