Novinky

Transparentnost online platforem

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 25.1.2019
Naše stanoviska

HOTREC vítá požadavky na transparentnost ze strany online platforem a srovnávacích portálů, které odhlasoval Evropský parlament

Dnešní přijetí zprávy výboru IMCO (výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) o modernizaci spotřebitelského práva EU představuje důležitý krok ke zvýšení transparentnosti na on-line trzích. Navrhovaný zákaz některých běžně používaných nečestných praktik a nové informační povinnosti stanovené pro platformy a srovnávací internetové servery pomohou spotřebitelům provádět skutečně informovaná rozhodnutí a získávat lepší přístup k těm nejlepším nabídkám zprostředkovávaným online.

„Necelé dva měsíce poté, co byla schválena zpráva tohoto výboru k Nařízení o vztahu platforem a podniků, sleduje evropský sektor pohostinství s potěšením, že Parlament rovněž navrhuje zakázat běžně užívané neetické praktiky, jejichž cílem jsou přímo spotřebitelé nakupující na internetu. Zákaz používání skrytě placených nabídek na on-line platformách a regulování srovnávacích webových serverů umožní spotřebitelům lépe identifikovat ty produkty, které vyhovují jejich potřebám, a zároveň bude přínosem pro nejefektivnější obchodníky. Jedná se o oboustranně výhodné řešení, pro spotřebitele i pro odvětví“, okomentoval aktuální vývoj Jens Zimmer Christensen, prezident HOTREC.

„Jsme opravdu vděční, že výbor IMCO podpořil požadavky, aby platformy informovaly spotřebitele o tom, kdo stojí za danou nabídkou a zda jsou spotřebitelé chráněni legislativou na ochranu spotřebitelů. To pomůže v boji proti nepoctivým obchodníkům, kteří využívají anonymity platforem fungujících ve spolupracující ekonomice k tomu, aby obcházeli svoje zákonné povinnosti, i ke znovunastolení rovných podmínek na trhu turistického ubytování“, doplnil Christian de Barrin, generální ředitel HOTREC.

Zpráva IMCO navrhuje zejména:

  • zakázat on-line platformám, aby zobrazovaly skrytě placené nabídky v žebříčcích produktů sestavovaných na základě spotřebitelem zadaného on-line vyhledávání;
  • považovat za zavádějící praktiku to, nejsou-li spotřebitelé informováni o hlavních parametrech určujících řazení produktů na on-line platformách;
  • zvýšit průhlednost v otázce autentičnosti recenzí publikovaných na srovnávacích internetových portálech;
  • požadovat, aby on-line platformy informovaly spotřebitele o tom, zda jsou výrobky prodávány profesionálními obchodníky či nikoli, a zda se na transakce vztahuje spotřebitelské právo EU.

Konfederace HOTREC spolu s členskými Asociacemi vyzývá plénum Evropské rady a Evropského parlamentu k vyjádření podpory zprávě schválené výborem IMCO.

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?