Novinky

TZ AHR ČR: 10% DPH na točené pivo - stanovisko AHR ČR

Napsal/a David Hloch | 29.1.2016
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

10% DPH na točené pivo

Stanovisko AHR ČR

   V Praze dne 29. ledna 2016

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) podporuje zavedení EET a zároveň dlouhodobě volá po snížení daňové zátěže podnikatelů v pohostinství. Včerejší vyjádření ministra financí Andreje Babiše vnímá jako snahu k podpoře pohostinství převážně na venkově.

AHR ČR dlouhodobě podporuje snahu Ministerstva financí a současné vlády k zefektivnění výběru daní a dalšímu snižování šedé ekonomiky.  Elektronickou evidenci tržeb (EET) od počátku podporovala za podmínky snížené sazby DPH pro pokrmy v restauracích minimálně v sazbě 15% a  aplikace EET na všechny subjekty přijímající hotovostní platbu. Tento krok vnímá jako příležitost ke zlepšení rovného postavení podnikatelů na trhu.

AHR ČR byla iniciátorem pozměňovacího návrhu pana poslance Františka Adámka (ČSSD) na převedení pokrmů a nealkoholických nápojů do 10% sazby DPH. Tento návrh nyní čeká na projednání ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Od počátku jednání o zavedení EET volá AHR ČR po souběžném zrevidování sazeb DPH, které byly v období minulých vlád opakovaně navyšovány tak, že v současné době patří mezi nejvyšší v rámci členských zemí EU. Provozovny veřejného stravování a zvláště drobné pohostinství na venkově se v současné době pohybuje na hranici ztrátovosti také díky neúměrnému daňovému zatížení, které je podhoubím pro růst šedé ekonomiky. Přesto nepatří restaurace a ubytovací služby mezi obory, které by byly hlavním zdrojem šedé ekonomiky a vykazovaly největší neochotu k daňovým odvodům. Mnohé obory, včetně stavebnictví se pohybují v oblasti šedé ekonomiky mnohem výrazněji.

AHR ČR opakovaně vládě doporučuje snížení DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích, alespoň na dočasné období do plného zavedení EET a jeho vyhodnocení, kdy by mělo, podle slov ministra financí, dojít k přehodnocení daňových sazeb v ČR. Z tohoto důvodu také přesvědčuje poslance o schválení výše uvedeného pozměňovacího návrhu pana poslance Adámka.

K samotnému záměru snížení DPH na 10% pro čepovaná piva:

  • Tento návrh chápe AHR ČR jako snahu o podporu pohostinství zejména malých provozoven, jejichž hlavní prodejní komoditou je čepované pivo a AHR ČR i tuto snahu vítá. Tyto provozovny budou silně dotčeny hlavně připravovaným zákazem kouření, náklady spojenými s provozem a zavedením EET a v současné době také čelí výrazné krizi na trhu a každoročnímu poklesu tržeb.
  • AHR ČR chápe tento krok jako první k přehodnocení sazeb DPH vládou za předpokladu, že dojde k navýšení výběru daní.
  • Navrhované snížení DPH na 15% pro pokrmy a nealkoholické nápoje od počátku jednání s MF prosazuje a vnímá ji jako narovnání diskrepance, kdy od roku 2005 dotovali zákazníci a provozovatelé restaurací tuto daň, neboť vstupy pro výrobu pokrmů byly daněny ve snížené sazbě (dnes 15%), zatímco samotné pokrmy byly po přidání lidské práce daněny v sazbě základní (tedy 21%). Tato změna se tedy pravděpodobně neodrazí v konečných cenách pokrmů, ale pouze narovná současné prostředí podnikání v gastronomii.
  • Zavedení 10% sazby pro pokrmy v restauracích by naopak mohlo některým podnikatelům umožnit tento rozdíl promítnout do cen, ale hlavně umožní mnohým provozům veřejného stravování i nadále podnikat a vytvářet další pracovní příležitosti.

 

 

Kontakt: Václav Stárek, GSM : +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?